Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 - 3 rok - studia stacjonarne pierwszego stopnia 3302-2021Z-S1-3

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Kod przedmiotu arrow_drop_uparrow_drop_down
Nazwa jednostki arrow_drop_uparrow_drop_down
Nazwa przedmiotu arrow_drop_uparrow_drop_down
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z
3302-DYD3-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Organizacja pracy w klasie szkolnej i grupach

2. Sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej

3. Rola diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej

4. Egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów

5. Diagnoza wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia

6. Znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów

7. Warsztat pracy nauczyciela

8. Potrzeba kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki

Strona przedmiotu
3302-DJN3nb-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Metodyka realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie nauczania języka niemieckiego

2. Organizacja pracy w klasie szkolnej i grupach

3. Sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej

4. Metody kształcenia językowego (z wykorzystaniem mediów cyfrowych)

5. Warsztat pracy nauczyciela

6. Kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki

Strona przedmiotu
3302-KK3w-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3302-LX3sz-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium omawiane są podstawowe pojęcia dotyczące leksykologii (w tym podział słownictwa) oraz dyscyplin pokrewnych (semazjologii, etymologii, onomastyki, frazeologii), paradygmatyczne i syntagmatyczne relacje semantyczne.

Strona przedmiotu
3302-PN3-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć doskonalone i pogłębiane są sprawności i umiejętności osiągnięte na wcześniejszych latach studiów, w tym w szczególności czytanie i słuchanie tekstów ze zrozumieniem, umiejętność streszczania dłuższych tekstów oryginalnych, przeważnie prasowych z różnych obszarów tematycznych.

Strona przedmiotu
3302-PW3sz4-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3302-SL3-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do sporządzenia pracy licencjackiej z zakresu badań językoznawczych, kulturoznawczych, literaturoznawczych i glottodydaktycznych.

Strona przedmiotu
3302-LN3sz-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium monograficzne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybrane zagadnienia z literatury niemieckojęzycznej - proseminarium dla 3 roku. Zajęcia stanowią kontynuację i pogłębienie wiadomości poznanych na pierwszym i drugim roku studiów ze szczególnym uwzględnieniem kategorii i metod analizowancych podczas zajęć z teorii literatury. Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami literackimi z różnych epok, a także z różnorodnymi metodami analizy i interpretacji tekstu literackiego. Każdy cykl seminaryjny ma ściśle określony temat, lektury wybierane są każdoroazowo według różorodnych kryteriów.

Strona przedmiotu
3302-TIN3-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3302-TMB3-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pogłębiające i rozwijające znajomość koncepcji teoretycznoliterackich. Na podstawie tekstów teoretycznych, filozoficznych lub eseistycznych omawiane są konkretne podejścia literaturoznawcze, teoretycznoliterackie lub filozoficzne.

Strona przedmiotu
3302-WTN3-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Współczesne trendy w nauczaniu języków obcych obejmuje aktualne zagadnienia związane z innowacyjnym nauczaniem języka niemieckiego / języków obcych nowożytnych w perspektywie interdyscyplinarnej, uwzględniającej szeroko pojęty obszar nauk humanistycznych i społecznych, w tym takich dyscyplin naukowych, jak glottodydaktyka oraz dydaktyka ogólna, psychologia i pedagogika w glottodydaktycznych kontekstach.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt USOSweb 6.7.3.0-611db7ac2 (2022-05-17)