Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty profilu metodycznego 3304-2021L-I/II-MET

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
3304-1DZ2O-MET-DNJSP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze nauczyciela języka francuskiego w szkole podstawowej. Słuchacze zostaną zapoznani z dokumentami regulującymi pracę nauczyciela języka obcego na 1. i 2. etapie edukacyjnym. Przeanalizują profil psychopedagogiczny uczniów szkoły podstawowej w kontekście procesu uczenia się i nauczania języków obcych. Zostaną zapoznani z technikami pracy na zajęciach z języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i w klasach 4-8. Dowiedzą się również jak wybierać podręczniki dostosowane do tych grup wiekowych.

Strona przedmiotu
3304-2D2O-MET-OJF
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są tematyce oceniania w procesie nauczania języka obcego. Ich celem jest wykształcenie u studentów umiejętności stosowania różnych typów oceniania, związanych z nimi narzędzi (opracowywanie np. testów kończących pewną sekwencję nauczania). Słuchacze uczą się wykorzystywać w procesie oceniania Europejskie Portfolio Językowe oraz dokumenty opisujące kompetencje (np. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

Strona przedmiotu
3304-2D1O-MET-RKJ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest rozwinięcie u studentów umiejętności doboru materiałów i aktywności służących pracy nad poszczególnymi sprawnościami językowymi, nauczaniu gramatyki i słownictwa. Studenci uczą się formułować cele lekcji, polecenia, redagować konspekty lekcji. Ćwiczenia mają często formę symulacji fragmentów lekcji, opierają się na analizie stosowanych obecnie w nauczaniu języka francuskiego podręczników zależnie od grupy wiekowej i poziomu zaawansowania. Stanowią ważny element przygotowania studentów do praktyk pedagogicznych w gimnazjum i liceum.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-MET-PZD
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki dydaktyczne 1 obejmują 60 godzin praktyk w szkole podstawowej w klasach IV-VIII. W ramach tych praktyk studenci mają możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami nauczania języka francuskiego małe dzieci oraz specyfiką zawodu nauczyciela.

Praktyki dydaktyczne 1 przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu dostępnego na stronie Instytutu Romanistyki.

Strona przedmiotu
3304-1DZ2O-MET-PZP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki obejmują 30 godzin obserwacji na II roku w szkole podstawowej liceum.. Studenci mogą rozpocząć je po zaliczeniu pierwszego semestru zajęć z pedagogiki i psychologii (semestr letni II roku). Celem Praktyk zawodowych psychopedagogicznych jest zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania powyższych placówek, organizacją pracy wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.

Strona przedmiotu
3304-1DZ2O-MET-PZD
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć obejmuje kwestie psychopedagogiczne. W ujęciu ogólnym dotyczy ona:

- pełnionych przez nauczyciela funkcji wychowawczo-dydaktycznych,

- zasad organizowania procesu nauczania/uczenia się,

- kształtowania się relacji między nauczycielem a uczniem,

- czynników indywidualnych, które wpływają/determinują sposób uczenia się oraz komunikację w języku obcym,

- trudności i nietypowych sytuacji, którym jest zmuszony stawić czoła nauczyciel w praktyce dydaktycznej.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0