Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na seminaria licencjackie 3304-2023-SEMLIC

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
3304-1DZ3O-SL-022
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium wprowadza w dyscyplinę socjolingwistyki wielojęzyczności ze szczególnym uwzględnieniem związków między językiem a tożsamością w krajach frankofońskich (na poziomie indywidualnym i grupowym).

W pierwszym semestrze studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami socjolingwistyki wielojęzyczności określając interesujący ich obszar badawczy. Zajęcia w drugim semestrze będą poświęcone przede wszystkim redakcji pracy licencjackiej i przygotowaniu się do egzaminu licencjackiego. Pogłębione zostaną także zagadnienia przedstawione w pierwszym semestrze.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-SL-024
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ciągu semestru zimowego podejmowane będą zagadnienia metodologiczne oraz zagadnienia teoretyczne rozwijające problematykę nauczania języka francuskiego ze szczególnym uwzględnieniem relacji język - kultura - znaczenie.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-SL-025
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie uczestników do samodzielnego napisania pracy dyplomowej zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi, a także z zasadami ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-SL-026
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studentów ze zjawiskiem muzyczności literackiej (w oparciu o najnowsze wyniki badań z zakresu komparatyzmu interdyscyplinarnego) oraz próbami jej realizacji w literaturze francuskiej XIX-XXI wieku. Pierwszy semestr zajęć poświęcony będzie lekturze wybranych tekstów literackich (prozatorskich i poetyckich) poruszających kwestie związane z różnego rodzaju przejawami muzyczności i postaciami muzyków, tak, aby Studenci mogli pod koniec semestru dokonać wyboru tematu ich pracy licencjackiej. Drugi semestr przeznaczony zostanie na przygotowanie pracy: opracowanie planu, referaty/prezentacje, lektury uzupełniające (teksty literackie i krytyczne).

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-SL-023
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem analiz i refleksji, a przede wszystkim badań własnych realizowanych w ramach seminarium będą reprezentacje, teorie subiektywne i ideologie dotyczące języków obcych, społeczności posługujących się nimi oraz procesu nauki języków.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-SL-027
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest wprowadzeniem do teorii interakcji werbalnych i próbą analizy różnych gatunków języka mówionego. Po zapoznaniu się z najważniejszymi elementami teorii, takimi jak modele grzeczności P. Brown i S. Levinsona, C. Kerbrat-Orecchioni, podstawy koncepcji E. Goffmana, opis interakcji werbalnej w/g V. Traverso przejdziemy do analizy poszczególnych typów interakcji werbalnych : rozmowy, dyskusji, kłótni, debaty, wywiadu.

Seminarium poświęcone będzie również metodologii pisania pracy licencjackiej i jego efektem końcowym będzie napisanie pracy licencjackiej i jej obrona.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0