Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na seminaria magisterskie 3304-2023-SEMMAG

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
3304-2D1W-SM-021
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie różnym przejawom odmienności, sposobom jej wyrażania w literaturze średniowiecznej i współczesnej, a także ewolucji tego zagadnienia w kontekście przemian społecznych.

Strona przedmiotu
3304-2D1W-SM-020
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie jednostkom językowym – nowym słowom (leksemom) oraz kolokacjom językowym (tzw. związkom łączliwym, czyli często używanym kombinacjom słów o znacznej spójności strukturalnej i semantycznej, w których – w odróżnieniu od idiomów – sens całości da się wyprowadzić ze znaczeń poszczególnych komponentów).

Przedmiotem badań prowadzonych przez magistrantów (części praktyczna) będą nowe jednostki językowe utworzone w różny sposób – neologizmy (strukturalne, ze szczególnym uwzględnieniem kontaminacji [mots-valises] i złożeń z ucięciami [fracto-composés], znaczeniowe i tzw. fałszywe zapożyczenia) oraz różne typy kolokacji (składające się z różnej liczby wyrazów, należących do różnych części mowy, o różnym stopniu leksykalizacji) w różnych językach specjalistycznych - ich budowa, znaczenie i użycie na podstawie wybranych tekstów pisanych (np. teksty prasowe, reklamowe, internetowe itp.) we współczesnym języku francuskim (i języku polskim).

Strona przedmiotu
3304-2D1W-SM-20
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest skierowane do osób, które są zainteresowane związkami dydaktyki – w szczególności dydaktyki języków obcych – z dyscyplinami psychologicznymi i społecznymi. Jednym z głównych celów seminarium jest przygotowanie studentów do analizowania i prowadzenia badań na temat wpływu czynników kulturowych, społecznych i/lub psychologicznych na naukę języków obcych. W ramach przygotowania pracy magisterskiej studenci zapoznają się z podstawowymi metodami, technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w glottodydaktyce oraz przeprowadzą badanie.

Strona przedmiotu
3304-2D2W-SM-021
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone sposobom wyrażania relacji społecznych w codziennych interakcjach i w dyskursie publicznym. Przedmiotem rozważań są relacje o różnym charakterze – zakładające równość lub dominację, bliskość lub dystans, współpracę lub konflikt – między różnymi kategoriami podmiotów: od relacji interpersonalnych (np. między artystą a publicznością) po stosunki między grupami społecznymi (np. konflikty społeczne).

Strona przedmiotu
3304-2D2W-SM-022
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiele mówi się obecnie o wyzwaniach stojących przed uczeniem się/nauczaniem języków obcych, które przynależą do kompetencji kluczowych XXI wieku. Okres pandemiczny pokazał, jakie obszary pozostają niedoinwestowane w glottodydaktyce: współpraca, relacje, umiejętne wykorzystanie technologicznych narzędzi dla rozwijania wszystkich systemów językowych, wsparcie dla rozwijania mówienia w języku obcym. Priorytetowa wydaje się kwestia, jak realizować ambitny i wielowątkowy program kształcenia językowego, który obejmuje różnorodne kompetencje zarówno ogólne jak i komunikacyjne. Wraz z planowanymi tematami [prac magisterskich przyjrzymy się mniej oczywistym okolicznościom uczenia i nauczania języków obcych np. formalne vs nieformalne uczenie się, kompetencje międzykulturowe, wypalenie zawodowe nauczycieli języków obcych czy gamifikacja na lekcji j. obcych.

Strona przedmiotu
3304-2D2W-SM-026
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest analizie motywu podróży w literaturze francuskojęzycznej i malarstwie XVIII-XXI wieku. Motyw podróży analizowany jest w dwóch perspektywach: jako pewien symbol bądź metafora życia ludzkiego i jako doświadczenie podróży rzeczywistej lub nierzeczywistej (voyage imaginaire).

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0