Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na seminaria tematyczne 3304-2023Z-SEMTEM

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
3304-2DXW-ST-52
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu będzie analiza wybranych dzieł literackich z frankofońskich obszarów Kanady, Karaibów i Afryki pod kątem kwestii inności (etnicznej, kulturowej, społecznej). Studenci zostaną zapoznani z wybranymi filozoficznymi i humanistycznymi podejściami do koncepcji inności, dzięki którym będą mogli przeprowadzić własne interpretacje reprezentacji inności we współczesnej literaturze frankofońskiej.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-51
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium tematycznego jest pogłębienie wiedzy o procesach przyswajania i posługiwania się językiem obcym w ramach koncepcji poznawczej w psychologii oraz refleksja nad implikacjami glottodydaktycznymi omawianych teorii.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-50
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom seminarium, w jaki sposób można wykorzystać różnego typu słowniki i proponowane przez nie narzędzia wyszukiwania (zwłaszcza słowniki online) do pogłębienia wiedzy językoznawczej, znajomości języka oraz do redakcji tekstu i przekładu.

W ramach seminarium będą omawiane m.in. następujące zagadnienia: typologia słowników, różnice miedzy wiedzą zawartą w encyklopedii a wiedzą w słowniku językowym, budowa słowników językowych: jedno- i dwujęzycznych, budowa artykułu hasłowego w zależności od rodzaju słownika, analiza konstrukcji definicji słownikowej, typy definicji, analiza wybranych słowników ogólnych i specjalistycznych jedno- i dwujęzycznych - wersja papierowa i wersje online.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0