Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Registration for ERASMUS students - spring semester 2020/2021 4003-CE2020L-ERASMUS

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020L
4003-PHRE-ERASMUS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z założeniami ochrony praw człowieka w Europie ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nacisk zostanie położony na aktualne zagadnienia i problemy prawnoczłowiecze w Europie, dostępne instrumentarium z perspektywy wolności i praw jednostki.

Strona przedmiotu
4003-IWF-ERASMUS-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień związanych ze zjawiskiem wojen informacyjnych prowadzonych głównie w przestrzeni publicznej przez podmioty państwowe i pozapaństwowe. Prezentowane podczas ćwiczeń przykłady pozwolą na zapoznanie się z celami i motywacjami toczonych wojen informacyjnych współcześnie oraz w ujęciu historycznym. Zaprezentowane zostaną sposoby ich prowadzenia (w szczególności w mediach, w tym mediach społecznościowych), a także zidentyfikowane zostaną główne podmioty zaangażowane w wojny informacyjne.

Strona przedmiotu
4003-ILIR-ERASMUS-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje współzaleźności między prawem międzynarodowym a stosunkami międzynarodowymi. Podczas zajęć analizowane będa najważniejsze instytucje prawa międzynarodowego z perspektywy współczesnych wydarzeń międzynarodowych.

Strona przedmiotu
4003-RPCE-ERASMUS-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem tych wykładów jest uchwycenie zasadniczych przyczyn fermentu i niepokoju społecznego, który towarzyszy zrewoltowanym i populistycznym siłom społecznym i politycznym w Europie. Wiele wskazuje na to, że nie da się wyjaśnić tego fenomenu żadną prostą i jednoznaczną przyczyną. Jest to dla odmiany ilustracja nieredukowalnych i z pewnością narastających sprzeczności nowoczesnego świata.

Strona przedmiotu
4003-SGCS-ERASMUS-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs koncentruje się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem obszarów objętych konfliktem zbrojnym i państw pokonfliktowych oraz ich testowaniu przy pomocy gry strategicznej. Kurs realizowany jest w oparciu o 3 elementy: wstęp teoretyczny (zajęcia w sali), kurs e-learningowy oraz rozegranie gry strategicznej „Peace by Piece” symulującej procesy stabilizacji konfliktu zbrojnego. Kurs oparty jest o konwersatorium połączone z formami interaktywnymi.

Kurs realizowany jest w języku angielskim.

Strona przedmiotu
4003-TCI-ERASMUS-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt USOSweb 6.7.3.0-315cf31ce (2022-06-29)