Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Pedagogiczny 23000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na egzaminy Przejdź do rejestracji

zakończona
Sesja egzaminacyjna w sem. letnim 2015/16 [opis] Rejestracja bezpośrednia  
zakończona
Sesja egzaminacyjna w sem. zimowym 2015/16 [opis] Rejestracja bezpośrednia  
zakończona
Sesja egzaminacyjna w sem. letnim 2015/16 [opis] Rejestracja bezpośrednia  
zakończona
Sesja egzaminacyjna w sem. zimowym 2016/17 [opis] Rejestracja bezpośrednia  
zakończona
Sesja egzaminacyjna w sem. letnim 2017/18 [opis] Rejestracja bezpośrednia  
zakończona
Sesja egzaminacyjna w sem. zimowym 2017/18 [opis] Rejestracja bezpośrednia  
zakończona
Sesja egzaminacyjna w sem. letnim 2018/19 [opis] Rejestracja bezpośrednia  
zakończona
Sesja egzaminacyjna w sem. zimowym 2018/19 [opis] Rejestracja bezpośrednia  

Rejestracja na studia doktoranckie 2300-2017-DD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-29 12:00 - 2017-10-04 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe ASK 2 rok licencjat - Metody do wyboru 2300-2017l-ASK-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci II roku Animacji muszą zaliczyć 5 zajęć w skali roku. Można zrealizować 6 zajęć i za dodatkowe zajecia otrzymać dodatkowe 2 ECTS - wtedy trzeba złożyć podanie. Studenci spoza Animacji za każde zajęcia dostają 2 ECTS oddzielnie.

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
4
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
6
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna-1 rok lic. 2300-2017l-EPW-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna-3 rok lic. 2300-2017l-EPW-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna i język-2 rok 2300-2017l-EPWJ-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna i język-3 rok 2300-2017l-EPWJ-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia z Modułu etycznego 2300-2017l-ETYK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zaliczenie Modułu uprawnia do prowadzenia zajęć z etyki w szkole podstawowej. Obowizuje wykład, 2 warsztaty i praktyki.

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na fakultety i wykłady monograficzne 2300-2017l-F pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

dla licencjatu, magisterskich i doktoranckich studiów. Proszę czytać uwagi w opisach.

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na fakultety dla studentów ped.wczesnoszkolnej, studia magisterskie 2300-2017l-F-PWCZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Praktyczny fakultet zalecany studentom Studiów magisterskich - pedagogika wczesnoszkolna

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Summer School 2300-2017l-F-SSchool pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zajęcia w Krakowie! Pierwszeństwo dla doktorantów i studentów studiów magisterskich, także GPTE.

Na studiach magisterskich (bez GPTE) mogą zaliczyć 2 elementy Modułu kształcenia językowego na poziomie akademickim albo OGUN. Szczegóły w cyklu - patrz uwagi! Proszę zapoznać się z sylabusem!

Studentom GPTE możemy zaliczyć jako OGUN lub fakultet.

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady konwersatoryjne (fakultatywne) 2300-2017l-F-WK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Ii tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na wyk. konw.,fakultatywne oraz projekty dedykowane EP lic.2 i innym 2300-2017l-F-WK-EP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia moduł specialisation module EE-part B 2300-2017l-GRAD-M-EE pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia z Modułu gerontologicznego - fakultatywny 2300-2017l-Geront pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Aby zaliczyć Moduł i zdobyć 10 ECTS należy w ciągu roku lub dwóch zaliczyć 3 zajęcia z tego modulu (w sem.zimowym jest polityka senioralna). Zalecane studentom 2 stopnia i 3 roku licencjatu. Oceniane skladowe modułu złożą sie na ocenę końcową wraz z rozmową podsumowującą z koordynatorem Modułu.

Ewntualnie pojedyncze zajęcia jako fakulety mogą być za 3 ECTS. Jeśli grupy nie wypełnią się minimum do 10 osób, zajęcia zostaną rozwiązane.

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na konwersatoria w języku obcym (obowiązkowy element Modułu językowego) 2300-2017l-KJO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia z modułu MBiP-1 rok lic. 2300-2017l-MBiP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Oprócz wykładów trzeba w skli roku zaliczyć 1 konwersatorium i 1 lektorium.

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
2
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia z modułu MD- 2 rok lic., 1 rok mgr 2300-2017l-MD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na Moduł oraz na Metodykę i praktyki, ważne żeby opiekun praktyki był osoba prowadzącą grupę Metodyki.

Studenci II stopnia zapisują się na Moduł i zajęcia z tego Modułu jeśli nie uzyskali na I stopniu studiów kwalifikacji pedagogicznych.

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł kierunkowy i wykłady-1 rok licencjat 2300-2017l-MK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na MOduł i na jedno lektorium (ćwiczenia)

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
4
Niezalogowany
...

Rejestracja na cwiczenia (lektoria) w module kierunkowym-1 rok licencjat 2300-2017l-MK-L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł Kształcenia Językowego, mgr 2300-2017l-MKJ-1,2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestrują się tylko te osoby, które planują zaliczyć ten moduł w całości w bieżącym roku akademickim. Zeby zaliczyć Moduł trzeba zrealizować 1 KJO (konwersatorium) i 2 dowolne formy (transatorium, seminarium międzynarodowe 1 i 2, Academic Writing. Będą jeszcze inne propozycje w II turze.

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł MBS, 1 rok mgr 2300-2017l-MOBS-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia z modułu MSPP-2 rok lic. 2300-2017l-MSPP-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Aby zaliczyć mooduł MSPP oprócz wykładów trzeba zaliczyć 2 konwersatoria w skali roku.

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia z modułu MTP-1 rok lic. 2300-2017l-MTP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ciągu roku należy zrealizować jedno konwersatorium i jedno lektorium.

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
2
Niezalogowany
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na konwersatorium pedagogiczne w języku obcym-II rok mgr 2300-2017l-N-KJO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-01 21:00 - 2018-02-04 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na lektoria z modułu kierunkowego 2300-2017l-N-MK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-01 21:00 - 2018-02-04 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na translatoria - II rok mgr 2300-2017l-N-TR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-01 21:00 - 2018-02-04 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty dot.standardow ksztalcenia - sp. nauczycielskie 2300-2017l-NAUCZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

tylko dla studentów, którzy dopiero zdobywają kwalifikacje nauczycielskie. Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Artystyczna i medialna. Psychologia rozwoju tylko dla magisterskich studiów.

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie organizowane przez Wydz. Ped. 2300-2017l-OG pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub fakultatywne dla studentów Wydziału Pedagogicznego odbywające się na Wydziale pedagogicznym. Prowadzą przeważnie pracownicy z Wydziałów/Instytutów Filozofii, Socjologii, Psychologii, Polonistyki.

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
3
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia o statusie ogólnouniwersyteckim dla GPTE (General academic courses ) 2300-2017l-OG-GPTE pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe MS1-PSWDR 2300-2017l-PSWDR-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia z modułu praktyk-wczesnoszkolna- 2 mgr 2300-2017l-PW-M-MPR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

uwaga: numer grupy ćwiczeń musi być ten sam co numer grupy praktyk

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Ii tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe PWCZ, 1 rok mgr 2300-2017l-PWCZ-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe PWCZ, 2 rok mgr i lic, MS2 2300-2017l-PWCZ-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

1.Różnice indywidualne tylko dla studentów II stopnia!

2. Metody aktywizujące, metoda projektu tylko dla licencjatu!

3. Reszta wspólna!

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł metodyczny PWCZ i TP, 1 rok mgr 2300-2017l-PWCZiTP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia z modułu praktyk-wczesnoszkolna-2 rok lic. i 1 mgr 2300-2017l-PWcz-MPR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga: na praktyki zapisują się Państwo do prowadzącego przedmiot projektowanie racy w szkole, nie odwrotnie.

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł specjalnosciowy 1, 1 rok PWCZ+Ter 2300-2017l-PWiTP-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł specjalnosciowy 2, 2 rok PWCZ+Terapia 2300-2017l-PWiTP-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na seminaria licencjackie 2 roku lic. 2300-2017l-SD-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na translatoria i inne elementy modułu kształcenia językowego z wyjątkiem konwersatorium 2300-2017l-TRA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Aby zaliczyć Moduł MKJO trzeba zaliczyć Konwersatorium (KJO) oraz dwie dowolne formy z tej rejestracji. W sytuacji awaryjnej można ubiegać się o zrobienie dwu konwersatoriów, jeśli byłyby wolne miejsca. Prawdopodobnie pojawią się jeszcze jakieś translatoria, jednak zapisy będą się odbywać w trybie administracyjnym, ponieważ procedura zatrudnienie prowadzących zajęcia jest dopiero w toku.

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
2
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
2
Niezalogowany

Rejestracja na emisję głosu-GPTE oraz Academic Writing Course 2300-2017l-Voice pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-18 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna i język-1 rok lic. 2300-2017l-WPWJ-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W miarę możliwości proszę zachować dotychczasowe składy grup. W miarę możiwości.

zakończona
2017-12-20 22:00 - 2017-12-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-15 22:00 - 2018-01-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia z modułu specjalnościowego 1-ASK- 1 lic. 2300-2017z-ASK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga! Uległ zmianie termin jednej z grup "dobrych praktyk". Grupa z czwartku o 8.15 zostaje przeniesiona na poniedziałek o 15.30.

zakończona
2017-09-26 22:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia do wyboru z Modułu specjalnościowego 2-2 rok lic. 2300-2017z-ASK-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Projekt badawczy obowiązkowy! Oprócz niego w ciągu roku do zrobienia 5 wybranych zajęć. W semestrze letnim 3 propozycje (patrz program). W miarę wolnych miejsc będzie można zrobić więcej niż 5 metod.

zakończona
2017-06-21 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
5
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - standardy nauczycielskie 2300-2017z-BIOM-II pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-16 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na emisję głosu dla specjalnosci nauczycielskich 2300-2017z-EMISJA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w 2. semestrze będzie jeszcze jedna grupa emisji głosu.

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-26 22:00 - 2017-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna i język-2 rok 2300-2017z-EPWJ-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-21 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna i język-3 rok 2300-2017z-EPWJ-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2017-07-04 21:00 - 2017-07-07 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Ia tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na wykłady monograficzne, konwersatoryjne i fakultety oraz projekty: samokszt. i badaw. 2300-2017z-F/WM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
3
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-26 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na fakultety dedykowane dla specjalności wczesnoszkolnej - 2 stopień. 2300-2017z-FAK-WCZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Fakultet mocno zalecany studentom I lub II roku.

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja na pierwszą pomoc - 1 rok 2300-2017z-Ipomoc pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

2 grupy pierwszej pomocy będą także w 2 semestrze. Będą miejsca.

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-26 22:00 - 2017-09-29 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na konwersatoria w języku obcym 2300-2017z-KJO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Obowiązkowy element Modułu kształcenia językowego

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady Modułu Badań Humanist 1 rok II stopień 2300-2017z-MBH-w pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Pedagogiki, 1 rok 2300-2017z-MBPPP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać 1 konwersatorium i 1 lektorium. Dla części studentów miejsca na zajęcia dopiero w 2 semestrze na : Konw. - Psychologia rozwoju, Lekt. - Zaburzenia rozwoju.

zakończona
2017-09-26 22:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
2
Niezalogowany

Rejestracja na komponenty modułu dydaktycznego- 2 rok licencjat oraz 1 rok magisterskich 2300-2017z-MD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Tylko dla osób, które nie uzyskały na licencjacie uprawnień pedagogicznychkonwersatorium. Uwaga! W 2 semestrze nie będzie już konwersatoriów!

zakończona
2017-06-21 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-10-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
2
Niezalogowany
...

rejestracja na wykład z podstaw dydaktyki-II stopień-1 rok nauczycielski 2300-2017z-MD-PD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

na wykład zapisują się osoby, które nie realizowały Podstaw dydaktyki na studiach licencjackich

zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-10-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na konwersatoria Modułu Humanistycznego Podstaw Pedagogiki, 3 rok 2300-2017z-MHPP-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-07-04 21:00 - 2017-07-07 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Ia
1
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na lektoria Modułu Humanistycznego Podstaw Pedagogiki, 3 rok 2300-2017z-MHPP-L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
zakończona
2017-07-04 21:00 - 2017-07-07 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Ia
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na wykłady i Moduł Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, 3 rok 2300-2017z-MHPP-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na konwersatoria MNP i Moduł , 2 rok, mgr 2300-2017z-MNP-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe - 1 rok licencjat wczesnoszkolna z językiem angielskim 2300-2017z-MS-WNJA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-26 22:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-PEMD-1 rok lic. 2300-2017z-MS1-PMD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-26 22:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna-3 rok lic. 2300-2017z-MS2-EPiW3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Dwie grupy Oceniania w szkole będą w semestrze letnim.

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
3
Niezalogowany
...
zakończona
2017-07-04 21:00 - 2017-07-07 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Ia tura
3
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
3
Niezalogowany
...

Rejestracja na moduł specjalnościowy 2 - PWiTER-2 rok mgr 2300-2017z-MS2-TER pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł specjalnościowy 2, spec. Wczesnoszk., 2 r. lic. i 2 mgr 2300-2017z-MS2-WCZ2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na konwersatoria Modułu Społecznych podstaw pedagogiki, 2 r. lic. 2300-2017z-MSPP-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ciągu roku należy zaliczyć dwa konwersatoria; w II sem. dostępne będą grupy z Teoretycznych podstaw wychowania: opis przedmiotu w USOS- kod: 2300-MSPP-TPW-K oraz do wyboru MSPP-MET-K1 Zbierania i analiza danych ilościowych

zakończona
2017-06-21 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
2
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady Modułu Społecznych podstaw pedagogiki, 2 r. lic. 2300-2017z-MSPP-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-21 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł Teorii Pedagogicznych, 1 rok. lic. 2300-2017z-MTP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Aby zaliczyć Moduł, trzeba zapisać się na 1 konwersatorium i 1 lektorium. W pierwszej turze możliwość zapisania się tylko na 1 formę zajęć. W drugiej turze niektórzy będa mogli zapisać się na dwa zajęcia. Tym, którym się to nie uda, pozostanie poczekać do 2 semestru.

zakończona
2017-09-26 22:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na Konwersatorium z Modułu Humanistycznych podstaw pedagogiki-st.niest. III rok 2300-2017z-N-MHPP-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-18 21:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na lektorium z Mod. Humanistycznych podstaw ped.-st.niestacjonarne-III rok 2300-2017z-N-MHPP-L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-18 21:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na translatoria, II rok, st.magisterskie niestacjonarne 2300-2017z-N-MJ-T pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-18 21:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na konwersatorium Modułu Nauk Pedagogicznych-studia niestacjonarne 2300-2017z-N-MNP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-18 21:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na Konwers. Modułu społecznych podstaw pedagogiki - st. niestacjonarne, II rok, NZ1 2300-2017z-N-MSPP-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

należy zapisać się na dwa konwersatoria

zakończona
2017-09-18 21:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
2
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł Biom. i psychol. podstaw pedagogiki-Konwersatoria-1 rok lic 2300-2017z-NZ1-MBP-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł Biom. i psychol. podstaw pedagogiki-lektoria-1 rok lic 2300-2017z-NZ1-MBP-L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł Teorii Pedagogicznych-konwersatoria-1 rok, lic. 2300-2017z-NZ1-MTP-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł Teorii Pedagogicznych-lektoria-1 rok, lic. 2300-2017z-NZ1-MTP-L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia kierunku Pedag. Małego dziecka 2300-2017z-NZ1-PW-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminaria licencjackie zaoczne-II rok 2300-2017z-NZ1-SD-PW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-18 21:00 - 2017-09-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na wykład z podstaw dydaktyki, II stopień, 1 rok 2300-2017z-NZ2-KwP-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zapisują się osoby z kier. PEN, ped.wczesnoszkolna, które nie maja kwalifikacji pedagogicznych

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł Badań humanistycznych-konwersatorium-1 rok II stopień 2300-2017z-NZ2-MBH pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł badań Społecznych-konwersatorium-1 rok II stopień 2300-2017z-NZ2-MBSP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł dydaktyczny (kwalifikacje pedagogiczne), II stopień, 1 rok 2300-2017z-NZ2-MD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia z modułu 1-ped.wczesnoszkolna 1 rok, mgr 2300-2017z-NZ2-PW-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-ped.przedszkolna z terapią, 1 mgr 2300-2017z-NZ2-PW-T pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na seminaria magisterskie pierwszego roku, st. niestacjonarne, 1 rok 2300-2017z-NZ2-SM1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-01 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty o statusie ogólnouniwersyteckim dla GPTE i WNJA (General academic courses) 2300-2017z-OG-GC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zajęcia w jeden weekend listopadowy - zaliczają OGUN - 2 ECTS

zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2017-10-06 22:00 - 2017-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie dedykowane studentom naszego Wydziału 2300-2017z-OG-WP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-26 22:00 - 2017-09-29 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-30 22:00 - 2017-10-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
IV tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na psychologię edukacyjną 2300-2017z-PSE pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia z modułu specjalnościowego 1-PSWDR- 1 lic. 2300-2017z-PSWDR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-26 22:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe PWCZ, 1 rok mgr (modul metodyczny) 2300-2017z-PWCZ-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-30 22:00 - 2017-10-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe PW z terapia- 1 rok mgr 2300-2017z-PWT pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tora
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe -MS1-PWCZ+praktyki, 1 rok mgr 2300-2017z-PWcz-MS1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminaria dyplomowe-3 rok lic.-kontynuacja 2300-2017z-SD3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminaria magisterskie 1 rok 2300-2017z-SM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na seminaria magisterskie-kontynuacja-2 rok mgr 2300-2017z-SM2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

rejestracja-podział na grupy zajęciowe-sztuka 2300-2017z-SP-Sztuka pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-08-21 21:00 - 2017-09-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na technologię informacyjną - 1 rok 2300-2017z-TI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Koniecznie w tym semestrze!!! W drugim nie będzie. Na Wydziale Matematyki, ul. Banacha

zakończona
2017-09-26 22:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na translatoria i inne elementy modułu kształcenia językowego z wyjątkiem konwersatorium 2300-2017z-TRA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
2
Niezalogowany
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
2
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia Modułu praktyk, 2 rok mgr, wczesnoszkolna 2300-2017z-WCZ-MP-M pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-14 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia Modułu praktyk, 2 rok licencj. i I roku studiów magist., wczesnoszkolna 2300-2017z-WCZ-MPR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na praktykę należy zapisać się do tej samej osoby co na projektowanie pracy w przedszkolu.

zakończona
2017-06-21 22:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-15 22:00 - 2017-09-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-25 22:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
IV tura
Niezalogowany

Rejestracja na wykłady Modułu Badań Humanist 1 rok II stopień 2300-2017zMBH-k pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-29 22:00 - 2017-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna-1 rok lic. 2300-2018L-EPW-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna-3 rok lic. 2300-2018L-EPW-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna i język-2 rok 2300-2018L-EPWJ-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe - edukacja wczesnoszkolna i język-3 rok 2300-2018L-EPWJ-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia z Modułu etycznego - fakultatywnego - warto! 2300-2018L-ETYK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zaliczenie Modułu uprawnia do prowadzenia zajęć z etyki w szkole podstawowej. Obowiązuje wykład, 2 warsztaty i praktyki (trening).

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-14 22:00 - 2019-01-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja na fakultety i wykłady monograficzne 2300-2018L-F pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

dla licencjatu, magisterskich i doktoranckich studiów. Proszę czytać uwagi w opisach.

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-11 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
5
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-14 22:00 - 2019-01-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
5
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na konwersatoria w języku obcym (obowiązkowy element Modułu językowego) 2300-2018L-KJO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-11 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
zakończona
2019-01-14 22:00 - 2019-01-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
1
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
2
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia z modułu MBiP-1 rok lic. 2300-2018L-MBiP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Z modułu trzeba zrobić oprócz wykładów jedno lektorium i jedno konwersatorium w roku.

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
2
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia z modułu MD- 2 rok lic., 1 rok mgr 2300-2018L-MD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zapisać się na Moduł oraz na Metodykę i praktyki, ważne żeby opiekun praktyki był osoba prowadzącą grupę Metodyki.

Studenci II stopnia zapisują się na Moduł i zajęcia z tego Modułu jeśli nie uzyskali na I stopniu studiów kwalifikacji pedagogicznych.

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł kierunkowy i wykłady-1 rok licencjat 2300-2018L-MK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł MBS, 1 rok mgr 2300-2018L-MOBS-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w tym module należy wybrać tylko jedno konwersatorium

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na konwersatorium pedagogiczne w języku obcym-II rok mgr 2300-2018L-N-KJO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-02 21:00 - 2019-02-04 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na lektoria z modułu kierunkowego 2300-2018L-N-MK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-02 21:00 - 2019-02-04 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na translatoria - II rok mgr 2300-2018L-N-TR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-02 21:00 - 2019-02-04 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty dot.standardow ksztalcenia - sp. nauczycielskie 2300-2018L-NAUCZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-14 22:00 - 2019-01-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie organizowane przez Wydz. Ped. prowadzone przez ... 2300-2018L-OG pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty uznane za OGUNY, ale też mogą być fakultetami

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-11 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
3
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-14 22:00 - 2019-01-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Ii tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia o statusie ogólnouniwersyteckim dla GPTE (General acad. courses ) i fakultety 2300-2018L-OG-GPTE pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty z członem OG w kodzie zaliczane są jako OGUNY, bez tego członu - jako fakultety

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na obowiązkowe wykłady i egzaminy modułowe-1 rok lic. 2300-2018L-OWYK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe PWCZ, 1 rok mgr 2300-2018L-PWCZ-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe PWCZ, 2 rok mgr i lic, MS2 2300-2018L-PWCZ-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe PWCZ, 2 rok LIC 2300-2018L-PWCZ-2LIC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe PWCZ, 2 rok mgr 2300-2018L-PWCZ-2MGR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia z modułu praktyk-wczesnoszkolna-2 rok lic. i 1 mgr 2300-2018L-PWCZ-MPR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Najpierw trzeba zapisać się na projektowanie, potem na praktykę do tej samej osoby.

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł metodyczny PWCZ i TP, 1 rok mgr 2300-2018L-PWCZITP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
i tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł specjalnosciowy 1, 1 rok PWCZ+Ter 2300-2018L-PWITP-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł specjalnosciowy 2, 2 rok PWCZ+Terapia 2300-2018L-PWITP-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na emisję głosu-GPTE oraz Academic Writing Course 2300-2018L-Voice pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-edukacja wczesnoszkolna i język-1 rok lic. 2300-2018L-WPWJ-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł Biom. i psychol. podstaw pedagogiki-Konwersatoria-1 rok lic 2300-2018Z-NZ1-MBP-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-30 22:00 - 2018-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł Biom. i psychol. podstaw pedagogiki-lektoria-1 rok lic 2300-2018Z-NZ1-MBP-L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-30 22:00 - 2018-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na Konwersatorium z Modułu Humanistycznych podstaw pedagogiki-st.niest. III rok 2300-2018Z-NZ1-MHP-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-14 22:00 - 2018-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na lektorium z Mod. Humanistycznych podstaw ped.-st.niestacjonarne-III rok 2300-2018Z-NZ1-MHP-L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-14 22:00 - 2018-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na Konwers. Modułu społecznych podstaw pedagogiki - st. niestacjonarne, II rok, NZ1 2300-2018Z-NZ1-MSP-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

należy zapisać się na dwa konwersatoria

zakończona
2018-09-14 22:00 - 2018-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
2
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł Teorii Pedagogicznych-konwersatoria-1 rok, lic. 2300-2018Z-NZ1-MTP-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-30 22:00 - 2018-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł Teorii Pedagogicznych-lektoria-1 rok, lic. 2300-2018Z-NZ1-MTP-L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-30 22:00 - 2018-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia kierunku Pedag. Małego dziecka 2300-2018Z-NZ1-PW-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-30 22:00 - 2018-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminaria licencjackie zaoczne-II rok wczesnoszkolna 2300-2018Z-NZ1-SD-PW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-14 22:00 - 2018-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na wykład z podstaw dydaktyki, II stopień, 1 rok 2300-2018Z-NZ2-KWP-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zapisują się osoby z kier. PEN, ped.wczesnoszkolna, które nie maja kwalifikacji pedagogicznych

zakończona
2018-09-30 22:00 - 2018-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł Badań humanistycznych-konwersatorium-1 rok II stopień 2300-2018Z-NZ2-MBH pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-30 22:00 - 2018-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na Moduł badań Społecznych-konwersatorium-1 rok II stopień 2300-2018Z-NZ2-MBSP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-30 22:00 - 2018-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł dydaktyczny (kwalifikacje pedagogiczne), II stopień, 1 rok 2300-2018Z-NZ2-MD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zapisuja sie osoby, które nie miały na studiach licencjackich Podstaw dydaktyki

zakończona
2018-09-30 22:00 - 2018-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na translatoria, II rok, st.magisterskie niestacjonarne 2300-2018Z-NZ2-MJ-T pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-14 22:00 - 2018-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na konwersatorium Modułu Nauk Pedagogicznych-studia niestacjonarne 2300-2018Z-NZ2-MNP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-14 22:00 - 2018-09-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia z modułu 1-ped.wczesnoszkolna 1 rok, mgr 2300-2018Z-NZ2-PW-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA; grupa 1 i 2 -licencjat, 3-4 -magisterskie (na rozkladzie 1=3; 2=4)

zakończona
2018-09-30 22:00 - 2018-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe-ped.przedszkolna z terapią, 1 mgr 2300-2018Z-NZ2-PW-T pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-30 22:00 - 2018-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na warsztat metodyczny, 1 rok mgr, AND 2300-2018l-AND-II pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia specjalnościowe ASK 2 rok licencjat - Metody do wyboru 2300-2018l-ASK-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci II roku Animacji muszą zaliczyć 5 zajęć w skali roku. Można zrealizować 6 zajęć i za dodatkowe zajecia otrzymać dodatkowe 2 ECTS - wtedy trzeba złożyć podanie. Studenci spoza Animacji za każde zajęcia dostają 2 ECTS oddzielnie.

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na warsztat badawczy pedagoga, 1 rok mgr, AKD 2300-2018l-ASK-II pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na fakultety dla ped. wczesnoszkolnej, II stopień, 1 i 2 rok 2300-2018l-F-EP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na wykł. konwersatoryjne oraz projekty badawcze i samokształceniowe, Summer school 2300-2018l-F-WK-PROJ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-11 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
5
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-14 22:00 - 2019-01-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na cwiczenia (lektoria) w module kierunkowym-1 rok licencjat 2300-2018l-MK-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na Moduł Kształcenia Językowego, mgr 2300-2018l-MKJ-1,2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestrują się tylko te osoby, które planują zaliczyć ten moduł w całości w bieżącym roku akademickim. Zeby zaliczyć Moduł trzeba zrealizować 1 KJO (konwersatorium) i 2 dowolne formy (transatorium, seminarium międzynarodowe 1 i 2, Academic Writing

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-11 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-14 22:00 - 2019-01-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia z modułu MSPP-2 rok lic. 2300-2018l-MSPP-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Aby zaliczyć Moduł (MSPP) trzeba zaliczyć dwa konwersatoria - w ciągu całego roku.

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia z modułu MTP-1 rok lic. 2300-2018l-MTP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ciągu roku należy zrealizować jedno konwersatorium i jedno lektorium.

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
2
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
2
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia z modułu praktyk-wczesnoszkolna- 2 mgr, 3 licencjat 2300-2018l-PW-M-MPR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

najpierw należy zapisać się na "Nauczyciela w szkole", potem do tego samego prowadzącego na praktykę.

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na seminaria licencjackie 2 roku lic. 2300-2018l-SD-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na translatoria i inne elementy modułu kształcenia językowego z wyjątkiem konwersatorium 2300-2018l-TRA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-11 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
2
Niezalogowany
...
zakończona
2019-01-14 22:00 - 2019-01-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
2
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na obowiązkowe wykłady i egzaminy modułowe-1 rok mgr 2300-2018l-WYK-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-21 22:00 - 2019-01-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia z Modułu gerontologicznego - (fakultatywne) 2300-2018l-geront pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Aby zrealizować Moduł wystarczy zaliczyć minimum trzy zajęcia oraz zdać egzamin. Można też każde zajęcia z osobna zaliczać jako fakultety. Za całość 10 ECTS.

zakończona
2019-01-07 22:00 - 2019-01-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-01-14 22:00 - 2019-01-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy"