Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Zarządzania 26000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

2nd year - obligatory courses 2018/19 summer semester 2600-2018L-IBP2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-07 21:00 - 2019-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the courses in the summer semester 2018/19 (IBP 2nd year)
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-03-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II round - registration for the courses in the summer semester 2018/19 (IBP 2nd year)
Niezalogowany

1st & 2nd year - elective courses 2018/19 summer semester 2600-2018L-IBPelec. pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

(tylko po angielsku)

1st & 2nd year - elective courses 2018/19 summer semester

zakończona
2019-02-28 21:00 - 2019-05-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for elective courses in the summer semester 2018/19
Niezalogowany
...

1st year - obligatory courses 2018/19 summer semester 2600-2018L-IBPob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-07 21:00 - 2019-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the courses in the summer semester 2018/19
Niezalogowany
zakończona
2019-03-08 21:00 - 2019-03-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2nd round - Registration for the courses in the summer semester 2018/19
Niezalogowany
...

2 rok DSFRiU dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSFRdz2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSFRiU dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSFRdz3ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSFRiU dzienne/wieczorowe - rejestracja na seminaria licencjakie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-DSFRdz3se pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

31.05.2019 - dodano do oferty seminarium: Prof. Patulski Andrzej - Prawno-organizacyjne i społeczno-ekonomiczne wyzwania współczesnego rynku pracy

zakończona
2019-05-30 21:00 - 2019-06-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

2 rok DSFRiU wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSFRw2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSFRiU wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSFRw3ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

2 rok DSFRiU zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSFRz2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSFRiU zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSFRz3ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSFRiU zaoczne - rejestracja na seminaria licencjakie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-DSFRz3se pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-05-30 21:00 - 2019-06-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...

2 rok DSM dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSMdz2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSM dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSMdz3ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSM, MSEMen dzienne/wieczorowe - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-DSMdz3se pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-05-30 21:00 - 2019-06-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

2 rok DSM wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSMw2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSM wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSMw3ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

2 rok DSM zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSMz2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSM zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-DSMz3ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSM zaoczne - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-DSMz3se pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-05-30 21:00 - 2019-06-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...

2 rok MSFRiU dzienne - rejestracja na seminaria magisterskie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-MSFRdz2se pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z załączonymi propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminaria magisterskie będą uruchamiane dla grup liczących od 8 do 12 osób.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na II roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Pierwsze wstępne, spotkania seminaryjne zostaną zwołane pod koniec bieżącego semestru.

Rejestracja na seminaria zostanie uruchomiona w dniu 28 kwietnia 2019 roku o godz. 21.00 i zakończy się 5 maja 2019 roku.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

W dniu 11 maja o godzinie 21.00. zostanie uruchomiona druga tura rejestracji na seminaria magisterskie. Druga tura zakończy się 19 maja.

Druga tura jest dedykowana studentom, którzy pozostają bez przydziału na seminarium (do promotora) co wynika z:

- nie wzięcia udziału w rejestracji,

- nie uruchomienia seminarium z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń (poniżej 8),

- braku zgody promotora na objęcie studenta indywidualną opieką promotorską.

Promotorzy, do których można się rejestrować w drugiej turze wyrazili zgodę na indywidualną opiekę promotorską w przypadku mniejszej (niż 8) liczby zapisów.

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

zakończona
2019-04-28 21:00 - 2019-05-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
zakończona
2019-05-11 21:00 - 2019-05-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
Niezalogowany
...

2 rok MSFRiU zaoczne - rejestracja na seminaria magisterskie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-MSFRz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z załączonymi propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminaria magisterskie będą uruchamiane dla grup liczących od 8 do 12 osób.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na II roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Pierwsze wstępne, spotkania seminaryjne zostaną zwołane pod koniec bieżącego semestru.

Rejestracja na seminaria zostanie uruchomiona w dniu 28 kwietnia 2019 roku o godz. 21.00 i zakończy się 5 maja 2019 roku.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

W dniu 11 maja o godzinie 21.00. zostanie uruchomiona druga tura rejestracji na seminaria magisterskie. Druga tura zakończy się 19 maja.

Druga tura jest dedykowana studentom, którzy pozostają bez przydziału na seminarium (do promotora) co wynika z:

- nie wzięcia udziału w rejestracji,

- nie uruchomienia seminarium z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń (poniżej 8),

- braku zgody promotora na objęcie studenta indywidualną opieką promotorską.

Promotorzy, do których można się rejestrować w drugiej turze wyrazili zgodę na indywidualną opiekę promotorską w przypadku mniejszej (niż 8) liczby zapisów.

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

zakończona
2019-04-28 21:00 - 2019-05-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
zakończona
2019-05-11 21:00 - 2019-05-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
Niezalogowany
...

2 rok MSM dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe + przedmioty specjalościowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-MSMdz2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Rejestrując się na zajęcia specjalnościowe proszę zwrócić uwagę na kod przedmiotum, który zawiera skrót specjalności na której jest przedmioty realizowany i tak:

2600-MSMdz2eb... - E-Biznes

2600-MSMdz2m... - Marketing

2600-MSMdz2rps... - Rozwój Potencjału Społecznego

2600-MSMdz2zo... - Zarządzaine Organizacją

2600-MSMdz2... - przedmiot współny, na jego podstawie studenci zostaną dopiani do innych grup zajeciowych.

RESZTA PRZEDMIOTÓW Z PROGRAMU STUDIÓW POJAWI SIĘ PO ZAKOŃCZENIU REJESTRACJI NA 1 PRZEDMIOT Z GRUPĄ ĆWICZENIOWĄ.

np. jeżeli ktoś wybrał grupę C1 to znaczy że po zakończeniu rejestracji będzie wpisany na wszystkie przedmioty do grupy C1.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji po wyczerpaniu dostępnego limitu..

Brak zdefiniowanych tur

2 rok MSM dzienne - rejestracja na seminaria magisterskie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-MSMdz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z załączonymi propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminaria magisterskie będą uruchamiane dla grup liczących od 8 do 12 osób.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na II roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Pierwsze wstępne, spotkania seminaryjne zostaną zwołane pod koniec bieżącego semestru.

Rejestracja na seminaria zostanie uruchomiona w dniu 28 kwietnia 2019 roku o godz. 21.00 i zakończy się 5 maja 2019 roku.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

W dniu 11 maja o godzinie 21.00. zostanie uruchomiona druga tura rejestracji na seminaria magisterskie. Druga tura zakończy się 19 maja.

Druga tura jest dedykowana studentom, którzy pozostają bez przydziału na seminarium (do promotora) co wynika z:

- nie wzięcia udziału w rejestracji,

- nie uruchomienia seminarium z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń (poniżej 8),

- braku zgody promotora na objęcie studenta indywidualną opieką promotorską.

Promotorzy, do których można się rejestrować w drugiej turze wyrazili zgodę na indywidualną opiekę promotorską w przypadku mniejszej (niż 8) liczby zapisów.

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

zakończona
2019-04-28 21:00 - 2019-05-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
zakończona
2019-05-11 21:00 - 2019-05-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
Niezalogowany
...

2 rok MSM zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe + przedmioty specjalościowe na sem. 2019Z 2600-2019Z-MSMz2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Rejestrując się na zajęcia specjalnościowe proszę zwrócić uwagę na kod przedmiotu, zawiera on skrót specjalności na której jest przedmioty realizowany i tak:

2600-MSMz2eb... - E-Biznes

2600-MSMz2m... - Marketing

2600-MSMz2rps... - Rozwój Potencjału Społecznego

2600-MSMz2zs... - Zarządzanie Sprzedażą

2600-MSMz2.. - przedmioty wspólne

Brak zdefiniowanych tur

2 rok MSM zaoczne - rejestracja na seminaria magisterskie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-MSMz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z załączonymi propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminaria magisterskie będą uruchamiane dla grup liczących od 8 do 12 osób.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na II roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Pierwsze wstępne, spotkania seminaryjne zostaną zwołane pod koniec bieżącego semestru.

Rejestracja na seminaria zostanie uruchomiona w dniu 28 kwietnia 2019 roku o godz. 21.00 i zakończy się 5 maja 2019 roku.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

W dniu 11 maja o godzinie 21.00. zostanie uruchomiona druga tura rejestracji na seminaria magisterskie. Druga tura zakończy się 19 maja.

Druga tura jest dedykowana studentom, którzy pozostają bez przydziału na seminarium (do promotora) co wynika z:

- nie wzięcia udziału w rejestracji,

- nie uruchomienia seminarium z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń (poniżej 8),

- braku zgody promotora na objęcie studenta indywidualną opieką promotorską.

Promotorzy, do których można się rejestrować w drugiej turze wyrazili zgodę na indywidualną opiekę promotorską w przypadku mniejszej (niż 8) liczby zapisów.

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

zakończona
2019-04-28 21:00 - 2019-05-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
zakończona
2019-05-11 21:00 - 2019-05-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
Niezalogowany
...

Zajęcia dla studentów zagranicznych z programów wymiany w sem. letnim 2018/19 2600-ERSM_2018L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-10 21:00 - 2019-04-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na kursy w sem. letnim 2018/19 - I tura
Niezalogowany