Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Polonistyki Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracje na egzaminy

Przejdź do rejestracji
w trakcie, 54 dni do zakończenia
Sesja egzaminacyjna letnia 2021/2022 [opis] Rejestracja bezpośrednia

Rejestracja na seminaria licencjackie dla filologii polskiej - stacjonarne [3000-2022-SEM-LIC]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-06-23 21:15 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na seminaria dla I roku filologii polskiej - stacjonarne [3000-2022-SEM1]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na seminaria dla II roku filologii polskiej - stacjonarne [3000-2022-SEM2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - Studenci realizujący seminarium magisterskie dla I roku w bieżącym cyklu dydaktycznym (2021/2022) zostali automatycznie zapisani na zajęcia II roku (2022/2023) - założona kontynuacja seminarium - wszelkie ew. zmiany seminarium muszą zostać uzgodnione z wykładowcami.

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty fakultatywne [3000-2022Z-FAKULT]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W rejestracji znajduje się przedmiot nieobowiązkowy dla stdentów filologii polskiej pierwszego i drugiego poziomu kształcenia.

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji glottodydaktycznej - fil. pol., stacjonarne [3000-2022Z-S1-G]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-G1A2...) jak i II (3007-G1A3...) roku specjalizacji.

I rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-G1A2GJ Gramatyka funkcjonalna języka polskiego jako obcego

3007-G1A2PG Psychologia

3007-G1A2PW Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty

2300-PED-PN-W Pedagogika dla nauczycieli*

2500-PED-01 Psychologia dla nauczycieli*

II rok specjalizacji sem. zimowy:

3007-G1A3ME Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

3007-G1A3TP Testowanie i certyfikacja języka polskiego jako obcego

3007-G1A3PG Praktyki glottodydaktyczne

3007-G1A3PP-P Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

3007-G1A3PZ-E Praktyki zawodowe w szkole podstawowej (z egzaminem z metodyki)

(przedmiot 3007-G1A3JJ Język polski jako język obcy, wyjątkowo przeniesiony z semestru letniego na zimowy)

*Na przedmioty z tzw. "uprawnień pedagogicznych" należy się rejestrować w serwisie rejestracji żetonowej http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne:

• Pedagogika dla nauczycieli (dawniej Dydaktyka ogólna )(1 rok spec., sem. zimowy),

• Psychologia dla nauczycieli - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Emisja głosu i techniki mowy (2 rok spec., sem. letni).

zakończona
2022-06-23 20:30 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
6
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na minimum polonistyczne - spec. literaturoznawczo-język. - stacjonarne 1. st. [3000-2022Z-S1-LJ]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-11A1...), II (3.....-11A2...) jak i III (3.....-11A3...) roku studiów. (Przedmioty I roku będą aktywne dopiero w II turze).

Studenci I roku przypisani są administracyjnie do zajęć w kluczu grup dziekańskich.

Studenci ostatniego roku studiów od razu zapisują się również na:

Praktyki kierunkowe, kod 3007-11A3PK.

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja – fil. pol., spec.: literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej [3000-2022Z-S1-LKP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-P1A1...), II (3.....-P1A2...) jak i III (3....-P1A3...) roku studiów. (Przedmioty I roku będą aktywne dopiero w II turze).

Studenci I roku przypisani są administracyjnie do zajęć w kluczu grup dziekańskich.

Studenci ostatniego roku studiów od razu zapisują się również na:

Praktyki kierunkowe, kod 3007-P1A3PK.

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji "filologia dla mediów" - fil. pol., stacjonarne [3000-2022Z-S1-M]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-M1A2...) jak i II (3007-M1A3...) roku specjalizacji.

I rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-M1A2JR Język reklamy

3007-M1A2JZ Język mediów

3007-M1A2JF Język filmu

3007-M1A2RP Retoryka w komunikowaniu publicznym

3007-M1A2WM Wprowadzenie do nauki o mediach

II rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-M1A3AD Argumentacja w działaniu: warsztaty z debat i negocjacji

3007-M1A3LB Laboratorium badawcze

3007-M1A3SC Scenariusze dzieł filmowych

zakończona
2022-06-23 20:30 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
5
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji nauczycielskiej - fil. pol., stacjonarne [3000-2022Z-S1-N]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-N1A2...) jak i II (3007-N1A3...) roku specjalizacji.

I rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-N1A2MU Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

3007-N1A2PR Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe.

3007-N1A2PG Psychologia

3007-N1A2LM Literatura dla dzieci i młodzieży

2300-PED-PN-W Pedagogika dla nauczycieli*

2500-PED-01 Psychologia dla nauczycieli*

II rok specjalizacji sem. zimowy:

3007-N1A3PZ-E Praktyki zawodowe w szkole podstawowej (z egzaminem z metodyki)

3007-N1A3PP-P Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

3007-N1A3PE Pedagogiczny warsztat nauczyciela polonisty

3007-N1A3PW Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty

*Na przedmioty z tzw. "uprawnień pedagogicznych" należy się rejestrować w serwisie rejestracji żetonowej http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne - dla specjalizacji nauczycielskiej:

• Pedagogika dla nauczycieli (dawniej Dydaktyka ogólna )(1 rok spec., sem. zimowy),

• Psychologia dla nauczycieli - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Emisja głosu i techniki mowy (2 rok spec., sem. letni).

zakończona
2022-06-23 20:30 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
4
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestr. na przedm. 1 i 2 r. spec. "Edytorstwo nauk. i red. tekstu dla pol." - fil. pol., stac. [3000-2022Z-S1-RW]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-W1A2...) jak i II (3007-W1A3...) roku specjalizacji.

I rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-W1A2IN Informacja naukowa w pracy redaktora i wydawcy

3007-W1A2WE Wprowadzenie do edytorstwa

(przedmiot 3007-W1A2FW Funkcjonowanie wydawnictwa. Organizacja - marketing - prawo autorskie wyjątkowo przeniesiono na semstr letni)

II rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-W1A3HP Historia polskich edycji literatury powszechnej (wraz z elementami translatologii)

3007-W1A3RJ2 Redakcja językowa tekstu II

zakończona
2022-06-23 20:30 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
2
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

SZTP- rejestracja na przedmioty obowiązkowe - kier. sztuka pisania - studia 1. st. [3000-2022Z-S1-SZTP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-S1A1...), jak i II (3007- S1A2...) roku studiów. (Przedmioty I roku będą aktywne dopiero w II turze).

UWAGA - studenci I roku dzieleni są na dwie grupy dziekańskie i zapisywani na zajęcia administracyjnie.


Wyjątek na I roku stanowią:

1. lektoraty, W-Fy i przedmioty ogólnouniwersyteckie, na które studenci rejestrują się zgodnie z planem studiów indywidualnie w serwisie UL:

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

2. przedmioty do wyboru na 1 roku studiów: 2 z 4 wykładów monograficznych do wyboru (1 z 2 wykładów w semestrze zimowym oraz 1 z 2 wykładów w semestrze letnim);

Przedmioty do wyboru dla I roku znajdują się w rejestracji: 3000-2022Z-S1-SZTPW1.

Przedmioty do wyboru dla II roku znajdują się w rejestracji: 3000-2022Z-S1-SZTPW2.

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

SZTP - rejestracja na przedmioty do wyboru - kier. sztuka pisania - 1 r., studia 1. st. [3000-2022Z-S1-SZTPW1]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci na I roku rejestrują się zgodnie z planem studiów na 2 z 4 wykładów monograficznych do wyboru (1 z 2 wykładów w semestrze zimowym oraz 1 z 2 wykładów w semestrze letnim).

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany

SZTP - rejestracja na przedmioty do wyboru - kier. sztuka pisania - 2 r., studia 1. st. [3000-2022Z-S1-SZTPW2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci na II roku rejestrują się zgodnie z planem studiów na 2 z 4 wykładów monograficznych do wyboru (1 z 2 wykładów w semestrze zimowym oraz 1 z 2 wykładów w semestrze letnim).

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji translatorskiej - fil. pol., stacjonarne [3000-2022Z-S1-T]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-T1A2...) jak i II (3007-T1A3...) roku specjalizacji.

zakończona
2022-06-23 20:30 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
3
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. – fil. pol., przedmioty wspólne dla wszystkich modułów - stacjonarne [3000-2022Z-S2-FP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów:

I rok:

1. Leksykografia, kod 3003-11B1LG,

2. Opracowanie językowa tekstu naukowego, kod 3003-11B1OJ,

3. Metodologia badań filologicznych 1 z 3 do wyboru:

a. Metodologia badań literackich, kod 3001-11B1ML,

b. Metodologia badań językoznawczych – synchroniczna, kod 3001-11B1MS,

c. Metodologia badań językoznawczych – diachroniczna, kod 3001-11B1MD.

Zapoznaj się z planem studiów I roku

II rok:

1. Literatura najnowsza, kod 3001-11B2LN,

2. Historia języka polskiego, kod 3003-11B2HJ,

3. Językoznawstwo ogólne, kod 3020-11B2JO.

Zapoznaj się z planem studiów II roku

Przedmioty I roku zostaną dodane w II turze.

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na konwersatoria - moduł KOMPARATYSTYKA - stacjonarne [3000-2022Z-S2-K]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria modułowe:

I rok – obowiązkowe dwa konwersatoria z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów I roku ;

II rok – obowiązkowe jedno konwersatorium z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów II roku .

Ponadplanowo wolno zapisywać się na konwersatoria z dowolnego modułu.

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na konwersatoria - moduł NOWOCZESNOŚĆ - stacjonarne [3000-2022Z-S2-N]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria modułowe:

I rok – obowiązkowe dwa konwersatoria z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów I roku ;

II rok – obowiązkowe jedno konwersatorium z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów II roku .

Ponadplanowo wolno zapisywać się na konwersatoria z dowolnego modułu.

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na obowiązkowy przedmiot modułowy - stacjonarne, 1 rok [3000-2022Z-S2-OPM]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci, którzy wybrali moduł TRADYCJA lub moduł NOWOCZESNOŚĆ rejestrują się na przedmiot:

-> Literatura polska lat 1918-1945, kod 3001-11B1W1;

Studenci, którzy wybrali moduł KOMPARATYSTYKA rejestrują się na przedmiot:

->Teksty literatury współczesnej - analiza kontekstowa, kod 3001-11B1TW.


Zapoznaj się z planem studiów

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne [3000-2022Z-S2-SP-N]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - specjalizacja wyłącznie dla osób kontynuujących specjalizację po zaliczeniu poziomu licencjackiego (nauczanie w szkole podstawowej). Przedmioty I roku specjalizacji zostaną dodane w II turze.

Przedmioty I roku zaczynają się od kodu: 3007-N1B1...

Przedmioty II roku zaczynają się od kodu: 3007-N1B2...

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
3
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na konwersatoria - moduł TRADYCJA - stacjonarne [3000-2022Z-S2-T]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria modułowe:

I rok – obowiązkowe dwa konwersatoria z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów I roku ;

II rok – obowiązkowe jedno konwersatorium z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów II roku .

Ponadplanowo wolno zapisywać się na konwersatoria z dowolnego modułu.

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na translatoria B2+; stacjonarne [3000-2022Z-S2-TRANS]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Translatoria B2+: I rok – obowiązkowe jedno translatorium w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów I roku ."

zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na metodologię badań filologicznych (do wyboru jeden cykl) [300Z-2022-MET-NZ2-1]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Student ma obowiązek zaliczyć Metodologię badań filologicznych (do wyboru jeden cykl).

zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty z modułu NOWOCZESNOŚĆ - rok I i II zaoczne II-go stopnia [300Z-2022-NOW-NZ2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok I studia zaoczne II-go stopnia [300Z-2022-POL-NZ2-1]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok II studia zaoczne II-go stopnia [300Z-2022-POL-NZ2-2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na seminaria magisterskie - I rok studiów 2-go stopnia zaoczne [300Z-2022-SEMM-NZ2-1]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminaria magisterskie - II rok studiów 2-go stopnia zaoczne (kontynuacja) [300Z-2022-SEMM-NZ2-2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - rok I studia 2-go stopnia zaoczne [300Z-2022-SP-NZ2-1-N]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - rok II studia 2-go stopnia zaoczne [300Z-2022-SP-NZ2-2-N]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Zapisy na specjalizację nauczycielską - studia zaoczne 2-go stopnia (kontynuacja) [300Z-2022-SPEC-N2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty z modułu TRADYCJA - rok I i II zaoczne II-go stopnia [300Z-2022-TRA-NZ2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-06-23 21:00 - 2022-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na translatorium B2+ (do wyboru jeden cykl) [300Z-2022-TRANS-NZ2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Do wyboru jeden cykl.

zakończona
2022-09-29 21:00 - 2022-10-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)