Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Polonistyki 30000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracje na egzaminy Przejdź do rejestracji

w trakcie, 265 dni do zakończenia
Sesja egzaminacyjna letnia 2020/2021 [opis] Rejestracja bezpośrednia  

Rejestracja na zajęcia - studia doktoranckie - Wydział Polonistyki 3000-2020L-DOK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA - rejestracja jest obowiązkowa

zakończona
2021-02-08 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty fakultatywne 3000-2020L-FAKULT pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W rejestracji znajduje się przedmiot nieobowiązkowy dla stdentów filologii polskiej pierwszego i drugiego poziomu kształcenia.

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji glottodydaktycznej - fil. pol., stacjonarne 3000-2020L-S1-G pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-G1A2...) jak i II (3007-G1A3...) roku specjalizacji.

Na przedmioty z tzw. "uprawnień pedagogicznych" należy się rejestrować w serwisie rejestracji żetonowej http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne - dla specjalizacji glottodydaktycznej:

• Pedagogika dla nauczycieli (dawniej Dydaktyka ogólna )(1 rok spec., sem. zimowy), ,

• Psychologia dla nauczycieli - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Emisja głosu i techniki mowy (2 rok spec., sem. letni).

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
7
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na minimum polonistyczne - spec. literaturoznawczo-język. - stacjonarne 1. st. 3000-2020L-S1-LJ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-11A1...), II (3.....-11A2...) jak i III (3.....-11A3...) roku studiów.

Studenci I roku przypisani są administracyjnie do zajęć w kluczu grup dziekańskich.

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja – fil. pol., spec.: literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej 3000-2020L-S1-LKP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-P1A1...), II (3.....-P1A2...) jak i III (3....-P1A3...) roku studiów.

Studenci I roku przypisani są administracyjnie do zajęć w kluczu grup dziekańskich.

Studenci ostatniego roku studiów od razu zapisują się również na:

Praktyki kierunkowe, kod 3007-P1A3PK.

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji "filologia dla mediów" - fil. pol., stacjonarne 3000-2020L-S1-M pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-M1A2...) jak i II (3007-M1A3...) roku specjalizacji.

Studenci I roku specjalizacji (II roku studiów) rejestrują się na:

3007-M1A2SP Sztuka prezentacji i emisja głosu

3007-M1A2PM Polonista na rynku mediów

3007-M1A2PK Poetyka i krytyka reklamy

Studenci II roku specjalizacji (III roku studiów) rejestrują się na:

3007-M1A3P-RE Rynek edukacji medialnej

3007-M1A3P-RP Rzecznik prasowy

3007-M1A3P-KW Kształtowanie wizerunku publicznego

3007-M1A3SF Scenariusze dzieł filmowych

3007-M1A3EG Emisja głosu

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
5
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji nauczycielskiej - fil. pol., stacjonarne 3000-2020L-S1-N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na przedmioty z tzw. "uprawnień pedagogicznych" należy się rejestrować w serwisie rejestracji żetonowej http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne - dla specjalizacji nauczycielskiej:

• Pedagogika dla nauczycieli (dawniej Dydaktyka ogólna )(1 rok spec., sem. zimowy),

• Psychologia dla nauczycieli - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Emisja głosu i techniki mowy (2 rok spec., sem. letni).

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej - fil. pol., stacjonarne 3000-2020L-S1-RW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Pełna nazwa specjalizacji: "Edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów"

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty I i II roku specjalizacji.

Przedmioty I roku specjalizcji (II rok studiów) zaczynają się od kodu 3007-W1A2...,

przedmioty II roku sepcjalizacji (III rok studiów) zaczynają się od kodu 3007-W1A3....

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
3
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 2 roku specjalizacji translatorskiej - fil. pol., stacjonarne 3000-2020L-S1-T pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. – fil. pol., przedmioty wspólne dla wszystkich modułów - stacjonarne 3000-2020L-S2-FP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów:

I rok:

Brak.

Zapoznaj się z planem studiów I roku

II rok:

1. Literatura popularna, kod 3001-11B2PO.

Zapoznaj się z planem studiów II roku

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na konwersatoria - moduł KOMPARATYSTYKA - stacjonarne 3000-2020L-S2-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria modułowe:

I rok – obowiązkowe dwa konwersatoria z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów I roku ;

II rok – obowiązkowe jedno konwersatorium z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów II roku .

Ponadplanowo wolno zapisywać się na konwersatoria z dowolnego modułu.

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na konwersatoria - moduł NOWOCZESNOŚĆ - stacjonarne 3000-2020L-S2-N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria modułowe:

I rok – obowiązkowe dwa konwersatoria z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów I roku ;

II rok – obowiązkowe jedno konwersatorium z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów II roku .

Ponadplanowo wolno zapisywać się na konwersatoria z dowolnego modułu.

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na obowiązkowy przedmiot modułowy - stacjonarne, 1 rok 3000-2020L-S2-OPM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci, którzy wybrali moduł TRADYCJA lub moduł NOWOCZESNOŚĆ rejestrują się na przedmiot:

-> Literatura polska lat 1945-1989, kod 3001-11B1W2;

Studenci, którzy wybrali moduł KOMPARATYSTYKA rejestrują się na przedmiot:

->Wielkie dzieła literatury światowej w ujęciu porównawczym, kod 3001-11B1WD.


Zapoznaj się z planem studiów

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 3000-2020L-S2-SP-N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

'UWAGA! - specjalizacja wyłącznie dla osób kontynuujących specjalizację po zaliczeniu poziomu licencjackiego (nauczanie w szkole podstawowej).

Przedmioty I roku zaczynają się od kodu: 3007-N1B1...

Przedmioty II roku zaczynają się od kodu: 3007-N1B2...

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
2
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na konwersatoria - moduł TRADYCJA - stacjonarne 3000-2020L-S2-T pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria modułowe:

I rok – obowiązkowe dwa konwersatoria z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów I roku ;

II rok – obowiązkowe jedno konwersatorium z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów II roku .

Ponadplanowo wolno zapisywać się na konwersatoria z dowolnego modułu.

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na translatoria B2+; stacjonarne 3000-2020L-S2-TRANS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Translatoria B2+:

I rok – obowiązkowe jedno translatorium w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów I roku .

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Wybór specjalizacji zawodowej - filologia polska - LJ i LKP - studia stacjonarne 3000-2020L-SPEC-S1-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wszyscy studenci I roku studiów pierwszego stopnia na kierunku filolgia polska mają obowiązek dokonania wyboru jednej specjalizacji zawodowej z oferty kierunku. Umożliwi to realizację obowiązkowej specjalizacji zawodowej od II roku studiów w roku akademickim 2021/2022.

Szczegóły na stronie STS: http://sts.polon.uw.edu.pl/

Opis i program specjalizacji na stronie IPS: http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=179

zakończona
2021-02-18 21:00 - 2021-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty z modułu NOWOCZESNOŚĆ - rok I i II zaoczne II-go stopnia 300Z-2020L-NOW-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na te przedmioty rejestrują się tylko te osoby, które na studiach 2-go stopnia wybrały ścieżkę modułu NOWOCZESNOŚĆ

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmiot ogólnouniwersytecki (do wyboru jeden cykl) 300Z-2020L-OGUN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci zaoczni (oprócz dedykowanych dla nich przedmiotów ogólnouniwersyteckich) mogą korzystać z szerokiej oferty ogunów dostępnych w rejestracji żetonowej: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

(są to oguny odbywające się w tygodniu pn-pt)

Instrukcja, jak się rejestrować na zajęcia, dostępna jest ns stronie STS (sts.polon.uw.edu.pl) w aktulanościach.

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok II studia zaoczne I-go stopnia 300Z-2020L-POL-NZ1-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok III studia zaoczne I-go stopnia 300Z-2020L-POL-NZ1-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok I studia II-go stopnia 300Z-2020L-POL-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok II studia zaoczne II-go stopnia 300Z-2020L-POL-NZ2-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - rok II studia 1-go stopnia zaoczne 300Z-2020L-SP-NZ1-2N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji redaktorskiej - rok II studia 1-go stopnia zaoczne 300Z-2020L-SP-NZ1-2R pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji zawodowych - rok III studia 1-go stopnia zaoczne 300Z-2020L-SP-NZ1-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2020-12-17 21:59 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-02-04 21:59 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - rok I studia 2-go stopnia zaoczne 300Z-2020L-SP-NZ2-1N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty z modułu TRADYCJA - rok I i II zaoczne II-go stopnia 300Z-2020L-TRA-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na te przedmioty rejestrują się tylko te osoby, które na studiach 2-go stopnia wybrały ścieżkę modułu TRADYCJA

zakończona
2020-12-17 21:00 - 2020-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2021-02-04 21:00 - 2021-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na metodologię badań filologicznych (do wyboru jeden cykl) 300Z-2021-MET-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Student ma obowiązek zaliczyć Metodologię badań filologicznych (do wyboru jeden cykl).

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na przedmioty z modułu NOWOCZESNOŚĆ - rok I i II zaoczne II-go stopnia 300Z-2021-NOW-NZ2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na te przedmioty rejestrują się tylko te osoby, które na studiach 2-go stopnia wybrały ścieżkę modułu NOWOCZESNOŚĆ

UWAGA !!!

Studenci I roku studiów drugiego stopnia zapisują się na wszystkie dostępne konwersatoria ze swojego modułu (tj. literackie z sem. zimowego i językowe z sem. letniego)

Studenci II roku studiów drugiego stopnia zapisują się na jedno konwersatorium ze swojego modułu do wyboru: literackie w sem. zimowym lub językowe w sem. letnim.

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok III studia zaoczne I-go stopnia 300Z-2021-POL-NZ1-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok I studia zaoczne II-go stopnia 300Z-2021-POL-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok II studia zaoczne II-go stopnia 300Z-2021-POL-NZ2-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na seminaria licencjackie - studia zaoczne 300Z-2021-SEML pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na seminaria magisterskie - I rok studiów 2-go stopnia zaoczne 300Z-2021-SEMM-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na seminaria magisterskie - II rok studiów 2-go stopnia zaoczne (kontynuacja) 300Z-2021-SEMM-NZ2-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - rok I studia 2-go stopnia zaoczne 300Z-2021-SP-NZ2-1-N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja jest przeznaczona dla osób, które zdobyły tytuł licencjata z ukończoną specjalizacją nauczycielską uprawniającą do nauczania języka polskiego i które zamierzają kontynuwać ją na poziomie magisterskim.

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - rok II studia 2-go stopnia zaoczne 300Z-2021-SP-NZ2-2-N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Zapisy na specjalizację nauczycielską - studia zaoczne 2-go stopnia (kontynuacja) 300Z-2021-SPEC-N2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja jest przeznaczona dla osób, które zdobyły tytuł licencjata z ukończoną specjalizacją nauczycielską uprawniającą do nauczania języka polskiego i które zamierzają kontynuwać ją na poziomie magisterskim. Rejestracja na konkretne przedmioty specjalizacji zostanie uruchomiona w oddzielnej rejestracji (uprawnienia zgodnie z wyborem specjalizacji).

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na przedmioty specjalizacji zawodowych - rok III studia 1-go stopnia zaoczne 300Z-2021-SPEC-NZ1-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na przedmioty z modułu TRADYCJA - rok I i II zaoczne II-go stopnia 300Z-2021-TRA-NZ2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na te przedmioty rejestrują się tylko te osoby, które na studiach 2-go stopnia wybrały ścieżkę modułu TRADYCJA

UWAGA !!!

Studenci I roku studiów drugiego stopnia zapisują się na wszystkie dostępne konwersatoria ze swojego modułu (tj. literackie z sem. zimowego i językowe z sem. letniego)

Studenci II roku studiów drugiego stopnia zapisują się na jedno konwersatorium ze swojego modułu do wyboru: literackie w sem. zimowym lub językowe w sem. letnim.

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na translatorium B2+ (do wyboru jeden cykl) 300Z-2021-TRANS-NZ2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Do wyboru jeden cykl.

Brak zdefiniowanych tur