Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytut Polonistyki Stosowanej Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

LOiK - rejestracja na logopedyczne seminaria licencjackie [3007-2023-SEM-LIC]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-06-22 21:15 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
zakończona
2023-09-28 21:00 - 2023-10-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany

Studia 2. st. - rejestracja na logopedyczne seminaria dla I roku - LOiK [3007-2023-SEM1-LOG]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-09-28 21:00 - 2023-10-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany
...

Studia 2. st. - rejestracja na logopedyczne seminaria dla II roku - LOiK [3007-2023-SEM2-LOG]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - Studenci realizujący seminarium magisterskie dla I roku w bieżącym cyklu dydaktycznym 2022 zostali automatycznie zapisani na zajęcia II roku w cykl 2023 - założona kontynuacja seminarium - wszelkie ew. zmiany seminarium muszą zostać uzgodnione z wykładowcami.

zakończona
2023-06-22 21:00 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
zakończona
2023-09-28 21:00 - 2023-10-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany
...

LOiK - rejestracja na obowiązkowe przedmioty logopedyczne - studia 1. stopnia [3007-2023Z-S1-LOG-OK]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-L1A1...), II (3007- L1A2...), jak i III (3007-L1A3...) roku studiów. (Przedmioty I roku będą aktywne dopiero w II turze).

Studenci 2 roku studiów od razu zapisują się również na:

Praktyki logopedyczne, kod 3007-L1A2PL.

Studenci ostatniego roku studiów od razu zapisują się również na:

Praktyki logopedyczne, kod 3007-L1A3PL,

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne, kod 3007-L1A3PP-P.

UWAGA - studenci I roku dzieleni są na grupy dziekańskie i zapisywani na zajęcia administracyjnie.


Wyjątek stanowią lektoraty, W-Fy i przedmioty ogólnouniwersyteckie, na które studenci rejestrują się zgodnie z planem studiów indywidualnie w serwisie UL:

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

zakończona
2023-06-22 21:00 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
zakończona
2023-09-28 21:00 - 2023-10-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

LOiK - rejestracja na logopedyczne przedmioty do wyboru - 2 r. studia 1. stopnia [3007-2023Z-S1-W-2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci na II roku rejestrują się na 2 z 4 przedmiotów do wyboru (1 z 2 przedmiotów w semestrze zimowym oraz 1 z 2 przedmiotów w semestrze letnim).

Plan studiów"

zakończona
2023-06-22 21:00 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
zakończona
2023-09-28 21:00 - 2023-10-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany
...

Studia 2. st. - rejestracja na obowiązkowe logopedyczne konwersatoria do wyboru - 2 r. LOiK [3007-2023Z-S2-KON]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria do wyboru dla II roku drugiego stopnia LOiK. Obowiązkowe 1 konwersatorium w semestrze zimowym lub letnim.

Plan studiów

zakończona
2023-06-22 21:00 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
zakończona
2023-09-28 21:00 - 2023-10-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany
...

Studia 2. st. - rejestracja na przedmioty kierunku logopedia ogólna i kliniczna [3007-2023Z-S2-LOG]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-L1B1...), jak i II (3007- L1B2....) roku studiów. (Przedmioty I roku będą aktywne dopiero w II turze).

Studenci 1 roku studiów od razu zapisują się również na:

Praktyki logopedyczne, kod 3007-L1B1PL.

Studenci ostatniego roku studiów od razu zapisują się również na:

Praktyki logopedyczne, kod 3007-L1B2PL.

Plan studiów

zakończona
2023-06-22 21:00 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
zakończona
2023-09-28 21:00 - 2023-10-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Studia 2. st. - rejestracja nalogopedyczne konwersatoria translatologiczne B2+; 1 r. LOiK [3007-2023Z-S2-TRANS]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Translatoria do wyboru dla I roku drugiego stopnia LOiK. Obowiązkowe 1 translatorium w semestrze zimowym lub letnim.

Plan studiów

zakończona
2023-09-28 21:00 - 2023-10-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0