Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja dla 2 i 3 roku studiów 1 stopnia specjalność hiszpańska [3305-01-H-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-06-15 20:00 - 2023-06-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 2 i 3 roku studiów wieczorowych 1 stopnia specjalność hiszpanistyka stosowana [3305-01-HW-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy rejestrować się na przedmioty zgodnie z programem dla roku studiów.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów których nie będą zaliczać w Polsce.

JEŻELI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALIGOCZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2023-06-15 20:00 - 2023-06-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 2 i 3 roku studiów 1 stopnia specjalność portugalska i brazylijska [3305-01-P-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ ZAMIERZONY LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGICZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2023-06-15 20:00 - 2023-06-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty do wyboru dla 2 i 3 roku studiów 1 stopnia wspólne [3305-01-WYB-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-06-15 20:30 - 2023-06-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
2
Niezalogowany
...
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty do wyboru dla 2 i 3 roku studiów 1 stopnia specjalność hiszpańska [3305-01-WYB-H-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-06-15 20:30 - 2023-06-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
3
Niezalogowany
...
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty do wyboru dla 2 i 3 roku specjalność portugalska i brazylijska [3305-01-WYB-P-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ ZAMIERZONY LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGICZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2023-06-15 20:30 - 2023-06-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
2
Niezalogowany
...
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku studiów dziennych 1 stopnia specjalność hiszpańska [3305-11-H-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 1 roku studiów wieczorowych 1 stopnia specjalność hiszpańska [3305-11-HW-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku studiów 1 stopnia specjalność portugalska i brazylijska [3305-11-P-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 1 roku studiów 2 stopnia specjalność hiszpańska i latynoamerykańska [3305-1U-H-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy rejestrować się na przedmioty zgodnie z programem studiów dla wybranej specjalności i roku studiów.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów których nie będą zaliczać w Polsce.

Na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim lub hiszpańskim należy się rejestrować w osobnej rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich studentów Wydziału Neofilologii.

zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku studiów 2 stopnia specjalność portugalaska i brazylijska [3305-1U-P-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy rejestrować się na przedmioty zgodnie z programem studiów dla wybranej specjalności

Na seminarium prof. Jacka Perlina należy się zapisać przez zgłoszenie mailowe do pełnomocnika ds USOS - G. Kurzyny.

zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminaria mgr i dodatkowe dla 2 stopnia specjalności hiszpańskojęzyczne [3305-H-SEM-MGR-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy rejestrować się na przedmioty zgodnie z programem studiów dla wybranej specjalności i roku studiów.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów których nie będą zaliczać w Polsce.

JEŻELI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGICZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2023-06-15 20:00 - 2023-06-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na moduł dydaktyczny w semestrze zimowym [3305-MD-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W rejestracji żetonowej na przedm. dające uprawnia pedagogiczne można się zarejestrować na przedmioty:

Emisja głosu w grupie przedm. 3000-NAUCZ (Polonistyka...) kod przedm. 3007-ZNP-EM grupa 8

Pedagogika dla nauczycieli (wykład) w grupie 2300-NAUCZ (Pedagogika) kod 2300-PED-PN-W

Pedagogika warsztaty zintegrowane w grupie 2300-NAUCZ kod 2300-PED-P-WZ grupa 4

Psychologia dla nauczycieli (wykład) w grupie w grupie 2500-NAUCZ kod 2500-PED-01

zakończona
2023-06-15 20:00 - 2023-06-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminaria mgr i dodatkowe dla 2 stopnia specjalności portugalskojęzyczne [3305-P-SEM-MGR-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy rejestrować się na przedmioty zgodnie z programem studiów dla wybranej specjalności.

Na seminarium językoznawcze i przedmiot do wyboru prof. Jacka Perlina należy się zapisać przez zgłoszenie mailowe do pełnomocnika ds USOS - G. Kurzyny Grazyna.Kurzyna@adm.uw.edu.pl

.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów, których nie będą zaliczać w Polsce.

JEŻELI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGICZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2023-06-15 20:00 - 2023-06-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
zakończona
2023-10-01 20:00 - 2023-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty do wyboru dla studiów 2 stopnia specjalności hiszpańskojęzycznych [3305-U-WYB-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy rejestrować się na przedmioty zgodnie z programem studiów dla wybranej specjalności i roku studiów.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów których nie będą zaliczać w Polsce.

Na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim lub hiszpańskim należy się rejestrować w osobnej rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich studentów Wydziału Neofilologii.

JEŻELI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGICZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2023-06-17 20:30 - 2023-06-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
4
Niezalogowany
zakończona
2023-09-29 20:00 - 2023-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 tura
4
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty do wyboru dla studiów 2 stopnia specjalności portugalskojęzycznych [3305-U-WYB-P-2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zapisy na przedmioty do wyboru prof. J. Perlina i prof. J. Mazurka przez zgłosznie mailem do G. Kurzyny

zakończona
2023-06-15 20:30 - 2023-06-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty do wyboru dla 1 roku studiów 2 stopnia specjalności hiszpańskojęzycznych [3305-WYB-H-1U]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy rejestrować się na przedmioty zgodnie z programem studiów dla wybranej specjalności i roku studiów.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów których nie będą zaliczać w Polsce.

Na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim lub hiszpańskim należy się rejestrować w osobnej rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich studentów Wydziału Neofilologii.

JEŻELI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W III TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2022-09-29 20:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany
...
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0