Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 33050000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja dla 2 i 3 roku studiów 1 stopnia specjalność hiszpańska 3305-01-H-2019 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-06-16 09:00 - 2019-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-09-15 09:00 - 2019-09-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2019-10-05 09:00 - 2019-10-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 2 i 3 roku studiów 1 stopnia specjalność portugalska 3305-01-P-2019 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ ZAMIERZONY LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2019-06-16 09:00 - 2019-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-09-15 09:00 - 2019-09-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-10-05 09:00 - 2019-10-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku studiów dziennych 1 stopnia specjalność hiszpańska 3305-11-H-2019 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-22 09:00 - 2019-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-10-06 09:00 - 2019-10-07 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku studiów wieczorowych 1 stopnia specjalność hiszpańska 3305-11-HW-2019 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-22 09:00 - 2019-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-10-06 09:00 - 2019-10-07 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku studiów 1 stopnia specjalność portugalska i brazylijska 3305-11-P-2019 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja dotyczy tylko przedmiotów, które mają kilka grup zajęciowych.

zakończona
2019-09-22 09:00 - 2019-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-10-06 09:00 - 2019-10-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty dedykowane w jęz. hiszpańskim na poziomie B2+ 3305-B2-H-2019Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów fakultatywnych, których nie będą zaliczać w Polsce.

Na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim należy się rejestrować w osobnej rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich studentów Wydziału Neofilologii.

zakończona
2019-06-16 09:00 - 2019-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-09-15 09:00 - 2019-09-25 09:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2019-09-30 09:00 - 2019-10-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim na poziomie B2+ 3305-B2-P-2019Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W III TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2019-06-16 09:00 - 2019-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-09-15 09:00 - 2019-09-25 09:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-09-30 09:00 - 2019-10-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja dla studiów 2 stopnia specjalność hiszpańska i latynoamerykańska 3305-H-U-2019 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy rejestrować się na przedmioty zgodnie z programem studiów dla wybranej specjalności i roku studiów.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów fakultatywnych, których nie będą zaliczać w Polsce.

Na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim lub hiszpańskim należy się rejestrować w osobnej rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich studentów Wydziału Neofilologii.

JEŻELI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W III TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2019-06-16 09:00 - 2019-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-09-15 09:00 - 2019-09-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2019-10-05 09:00 - 2019-10-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja dla studiów 2 stopnia specjalność portugalaska i brazylijska 3305-P-U-2019 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy rejestrować się na przedmioty zgodnie z programem studiów dla wybranej specjalności i roku studiów.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów fakultatywnych, których nie będą zaliczać w Polsce.

Na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim lub hiszpańskim należy się rejestrować w osobnej rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich studentów Wydziału Neofilologii.

JEŻELI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W III TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2019-06-16 09:00 - 2019-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2019-09-15 09:00 - 2019-09-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-10-05 09:00 - 2019-10-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja na moduł dydaktyczny w semestrze zimowym dla studiów 2 stopnia 3305-U-H-2019Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na Emisję głosu rejestracja żetonowa na przedm. dające uprawnia pedagogiczne w grupie przedm. 3000-NAUCZ (Polonistyka...) kod przedm. 3007-ZNP-EM grupa 3 (śr 8-9:30)

zakończona
2019-06-16 09:00 - 2019-06-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2019-09-15 09:00 - 2019-09-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2019-10-05 09:00 - 2019-10-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...