Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na zajecia obowiązkowe, 1 rok, Kryminologia [3401-2022L-1KR]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 20:45 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 20:45 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na zajecia Pracy socjalnej II stopnia - 1 rok stacjonarne [3401-2022L-1PS]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-17 20:00 - 2023-02-23 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRACJA NA ZAJĘCIA
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-27 20:00 - 2023-03-02 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
DRUGA TURA, WYREJESTROWANIE I ZMIANY ZAPISY
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 1 rok, I i II stopnia PSIR [3401-2022L-1PSIR]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 21:00 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 21:00 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniajaca
Niezalogowany

Rejestracja na zajecia obowiązkowe, 2 rok, Kryminologia [3401-2022L-2KR]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 20:45 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 20:45 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 2 rok, I i II stopnia [3401-2022L-2OB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 21:00 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 21:00 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację prawno-kryminologiczną, 2 rok, I stopnia, PSIR [3401-2022L-2PRI-S-PK]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 20:45 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 20:45 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację wychowanie resocjalizujące, 2 rok, I stopnia, PSIR [3401-2022L-2PRI-S-WR]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 20:45 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 20:45 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia Pracy socjalnej II stopnia [3401-2022L-2PS]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 20:00 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 20:00 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 3 rok, I stopnia [3401-2022L-3OB-I]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 21:00 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 21:00 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację prawno-kryminologiczną, 3 rok, I stopnia, PSIR [3401-2022L-3PRI-S-PK]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 20:45 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 20:45 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację wychowanie resocjalizujące, 3 rok, I stopnia, PSIR [3401-2022L-3PRI-S-WR]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 20:45 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 20:45 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na fakultety, I i II stopnia [3401-2022L-FA-I-II]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 20:15 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
3
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 20:15 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniajaca
3
Niezalogowany

Rejestracja na fakultety językowe (B2+) [3401-2022L-FAB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 20:30 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 20:30 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, I i II stopnia, zaoczne [3401-2022L-OGUN]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-07 20:00 - 2023-02-10 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
2
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 20:00 - 2023-02-20 20:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 1 rok, I i II stopnia [3401-2022Z-1OB-I-II]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 1 roku wybierają:

I STOPIEŃ

- 7 przedmiotów + 1 szkolenie „Podstawy ochrony własności intelektualnej” – kierunek „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”(studia stacjonarne i zaoczne)

II STOPEŃ

- 6 przedmiotów* – kierunek „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” (studia stacjonarne i zaoczne)

- 6 przedmiotów* – kierunek „Kryminologia” (studia stacjonarne i zaoczne)

- 9 przedmiotów* - kierunek "Praca socjalna" (studia stacjonarne)

*Dodatkowo należy zarejestrować się na szkolenie „Podstawy ochrony własności intelektualnej” – obowiązuje wszystkich studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie dostarczyli do sekretariatu zaświadczeń bądź suplementów do dyplomu potwierdzających zaliczenie takiego przedmiotu na innych studiach.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych w zależności od kierunku studiów. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dedykacji przedmiotu.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

zakończona
2022-10-01 21:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na seminaria magisterskie, 1 rok, II stopnia [3401-2022Z-1SEMM-II]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-10-01 21:45 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:45 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajecia obowiazkowe, 2 rok, II stopnia, Kryminologia zaoczna [3401-2022Z-2KR-IIo]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-10-04 20:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniajaca
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 2 rok, I i II stopnia [3401-2022Z-2OB-I-II]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-10-01 21:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację prawno-kryminologiczną, 2 rok, I stopnia, PSIR [3401-2022Z-2PRI-S-PK]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W tej rejestracji studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację prawno-kryminologiczną wybierają 3 przedmioty.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po siatce zajęć i i dedykacji przedmiotu.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2022-10-01 21:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację Wychowanie resocjalizujące, 2 rok, I stopnia, PSIR [3401-2022Z-2PRI-S-WR]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W tej rejestracji studenci 2 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację Wychowanie resocjalizujące wybierają 4 przedmioty.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po siatce zajęć i dedykacji przedmiotu.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2022-10-01 21:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
4
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
4
Niezalogowany

Rejestracja na zajecia Pracy socjalnej II stopnia [3401-2022Z-2PS]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-10-01 21:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 3 rok, I stopnia [3401-2022Z-3OB-I]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji:

- Studenci 3 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia 1 stopnia) wybierają 4 przedmioty obowiązkowe + praktyki.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych w zależności od kierunku studiów. Można to rozpoznać po wymiarze godzinowym, siatce zajęć i dedykacji przedmiotu.

zakończona
2022-10-01 21:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację prawno-kryminologiczną, 3 rok, I stopnia, PSIR [3401-2022Z-3PRI-S-PK]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W tej rejestracji studenci 3 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację prawno-kryminologiczną wybierają 5 przedmiotów na studiach stacjonarnych i 5 przedmiotów na studiach niestacjonarnych.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po siatce zajęć i i dedykacji przedmiotu.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2022-10-01 21:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
5
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
5
Niezalogowany

Rejestracja na specjalizację Wychowanie resocjalizujące, 3 rok, I stopnia, PSIR [3401-2022Z-3PRI-S-WR]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W tej rejestracji studenci 3 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, którzy wybrali specjalizację Wychowanie resocjalizujące wybierają 4 przedmioty.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po siatce zajęć i i dedykacji przedmiotu.

Jeśli przedmiot składa się np. z wykładu i ćwiczeń należy wybrać jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową.

Dodatkowa specjalizacja jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem usług edukacyjnych w IPSIR UW.

zakończona
2022-10-01 21:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na seminaria licencjackie, 3 rok, I stopnia [3401-2022Z-3SEML-I]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W tej rejestracji studenci 3 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 1 seminarium.

zakończona
2022-10-01 21:15 - 2022-10-06 23:50
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:15 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
1
Niezalogowany

Rejestracja na fakultety, I i II stopnia [3401-2022Z-FA-I-II]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji uprawnieni studenci wybierają zajęcia fakultatywne.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po siatce zajęć i i dedykacji przedmiotu.

zakończona
2022-10-01 21:30 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
2
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:30 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
2
Niezalogowany

Rejestracja na fakultety językowe (B2+), 2 rok, II stopnia [3401-2022Z-FAB-II]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji uprawnieni studenci 2. roku studiów II stopnia wybierają zajęcia fakultatywne językowe.

zakończona
2022-10-01 21:15 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:15 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia modułowe, 1 rok, II stopnia, Kryminologia [3401-2022Z-M-1KR-II]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 1 roku kierunku Kryminologia (studia 2 stopnia) wybierają 1 przedmiot modułowy.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po siatce zajęć i i dedykacji przedmiotu.

zakończona
2022-10-01 21:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia modułowe, 1 rok, II stopnia, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja [3401-2022Z-M-1PR-II]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 1 roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia 2 stopnia) wybierają 1 przedmiot modułowy.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po siatce zajęć i i dedykacji przedmiotu.

zakończona
2022-10-01 21:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia modułowe, 2 rok, II stopnia, Kryminologia [3401-2022Z-N-2KR-II]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W ramach tej rejestracji studenci 2 roku kierunku Kryminologia (studia 2 stopnia) wybierają 1 przedmiot modułowy.

W rejestracji część przedmiotów została dedykowana studentom studiów stacjonarnych, a druga część studentom studiów niestacjonarnych. Można to rozpoznać po siatce zajęć i i dedykacji przedmiotu.

zakończona
2022-10-01 21:00 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajecia modułowe, 2 rok, II stopnia, Kryminologia zaoczna [3401-2022Z-N-2KR-IIm]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-10-04 20:30 - 2022-10-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia do grup
1
Niezalogowany
...
zakończona
2022-10-10 21:00 - 2022-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura uzupełniająca
1
Niezalogowany
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0