Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytut Socjologii Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na "Political campaigning on the Internet" dla studentów II stopnia [3502-FAK-MGR-DOD]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2020-02-23 08:00 - 2020-02-29 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia fakultatywne dla studiów licencjackich [3502-FAKLLIC-2020/21]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2020-06-01 08:00 - 2020-07-01 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura rejestracja na przedmioty
Niezalogowany
zakończona
2020-08-24 08:00 - 2020-09-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura rejestracja uzupełniająca
Niezalogowany
...
zakończona
2020-09-08 08:00 - 2020-09-10 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
III tura rejestracja do grup
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia JIS dla studentów socjologii i socjologii cyfrowej [3502-JIS-1-2020Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przewidziano 5 miejsc dla studentów socjologii i 2 dla studentów socjologii cyfrowej

zakończona
2020-06-01 08:00 - 2020-07-01 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2020-08-24 08:00 - 2020-09-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura rejestracja uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia dla 1 roku studiów magisterskich (TABS, CPS, PROBAD, ADJ, ADI) [3502-MGR1-2020/21]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2020-09-10 08:00 - 2020-09-17 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura rejestracji na przedmioty
Niezalogowany
...
zakończona
2020-09-29 08:00 - 2020-10-02 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura rejestracji na przedmioty
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku studiów magisterskich - Filozofia nauki i metodologia nauk [3502-MGR1-fn-2020Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2020-09-10 08:00 - 2020-09-17 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 rejestracja na przedmiot
Niezalogowany
...
zakończona
2020-09-29 08:00 - 2020-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2 rejestracja na przedmiot
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla 2 roku studiów magisterskich (WMS, SEMMGR) [3502-MGR2OBW-2020/21]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2020-06-01 08:00 - 2020-07-01 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura rejestracja na przedmiot
Niezalogowany
...
zakończona
2020-08-24 08:00 - 2020-09-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura rejestracja uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia fakultatywne dla studiów magisterskich [3502-MGRFAKL-2020/21]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2020-06-01 08:00 - 2020-07-01 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura rejestracja na przedmioty
Niezalogowany
...
zakończona
2020-08-24 08:00 - 2020-09-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura rejestracja uzupełniająca
Niezalogowany
zakończona
2020-09-10 08:00 - 2020-09-17 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
III tura rejestracji
Niezalogowany
...
zakończona
2020-09-29 08:00 - 2020-10-02 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
IV tura rejestracji
Niezalogowany

Rejestracja na fakultety po angielsku dla studentów socjologii cyfrowej [3502-MGRfang-2020/21]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2020-06-01 08:00 - 2020-07-01 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura rejestracja na przedmioty
Niezalogowany
...
zakończona
2020-08-24 08:00 - 2020-09-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura rejestracja uzupełniająca
Niezalogowany

Rejestracja na moduły 2019/2020 dla II roku I stopnia [3502-MOD-2019/2020]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2020-02-10 08:00 - 2020-02-23 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Rejestracja na moduły
1
Niezalogowany
...
zakończona
2020-03-04 08:00 - 2020-03-06 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Rejestracja na moduły - II tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia socjologii cyfrowej dla studentów socjologii [3502-SCCFAKL-2020/21]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2020-06-01 08:00 - 2020-07-01 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura rejestracji na przedmioty
Niezalogowany
...
zakończona
2020-08-24 08:00 - 2020-09-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
II tura rejestracja uzupełniająca
Niezalogowany
zakończona
2020-09-08 08:00 - 2020-09-10 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
III tura rejestracja do grup
Niezalogowany
...
zakończona
2020-09-16 08:00 - 2020-09-21 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
IV tura rejestracji
Niezalogowany
zakończona
2020-09-30 08:00 - 2020-10-02 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
V tura rejestracji
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty w ramach specjalizacji nauczycielskiej, II stopień [3502-SN-2020/21]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2020-06-29 08:00 - 2020-07-03 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura rejestracja na przedmioty
Niezalogowany
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0