Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty dla I i II roku studiów magisterskich 3304-2023Z-2/1i2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
3304-2D1O-MBWG-051
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom bardzo skomplikowaną i złożoną materię metodologii badawczej w oparciu o przykłady zaczerpnięte z badań glottodydaktycznych. Przedstawione zostaną główne techniki zbierania danych, sposoby ich opracowania, przedstawiania i interpretowania. Interesować nas będą metody jakościowe, ich specyfika, trudności badawcze, jakie z nich wynikają, ale także okazja do lepszego zrozumienia danego zjawiska. Dokonany zostanie przegląd podstawowych metod jakościowych wraz z dyskusją nad ich przydatnością do badania wybranych zjawisk glottodydaktycznych, przeanalizujemy dostępne badania śledząc wybory metodologiczne ich autorów i zastanawiając się nad zasadnością i trafnością doboru warsztatu metodologicznego.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-MBWJ-052
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa i jego związki z innymi dyscyplinami wraz z przeglądem najważniejszych kierunków oraz metodologii wykorzystywanych w badaniach lingwistycznych, obejmujących przełom XIX/XX w., XX wiek i początek XXI w.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-MBWL-053
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą wybranych najważniejszych metod w badaniach literackich ostatnich dekad.

Strona przedmiotu
3304-2D2O-PNJF-TP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekład tekstów z szeroko pojętej humanistyki z uwzględnieniem specyfiki kulturowej i językowej.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-PNPS-050
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat przemian społecznych zachodzących współcześnie we Francji. Zdobywanie tej wiedzy jest zintegrowane z doskonaleniem umiejętności rozumienia i mówienia oraz poszerzanie słownictwa, częściowo nawet specjalistycznego w zakresie omawianych zagadnień, aby osiągnąć skuteczną i swobodną, a zarazem poprawną i adekwatną do sytuacji komunikację na poziomie zaawansowanym.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-PNJFT-049
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z przekładu - doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie na francuski polskich tekstów prasowych, popularnonaukowych, krytyczno-literackich itp.

Zaliczenie: na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, prac kontrolnych przeprowadzanych na zajęciach i domowej pracy semestralnej.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-PNWUP-046
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doskonalenie sprawności pisania i mówienia w języku francuskim; językowe przygotowanie do redagowania naukowej rozprawy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3304-3PJOS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest analizie literatury podróżniczej i malarstwa podróżniczego XVIII-XX wieku w kontekście poznania świata i siebie, spotkania z Innym i nawiązywania relacji z innością geograficzną i kulturową. Po krótkim wstępie teoretycznym omawiającym podstawowe pojęcia z zakresu teorii podróży przeanalizowane zostaną przykłady malarstwa podróżniczego i literatury podróżniczej, głównie francuskiej, oraz omówiony stosunek autorów do podróży, inności i siebie samego w drodze.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-ZLZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-MFSDMN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest analizie przedstawień miłości w kulturze Francji od wieków średnich po dziś dzień i usytuowania ich w kontekście historycznym i społecznym.

Analiza tekstów kultury (literatury, sztuki...) pozwoli zrozumieć Słuchaczom, jak na przestrzeni wieków zmieniał się stosunek Francuzów do małżeństwa, wolnych związków, homoseksualizmu, prostytucji, gwałtu itd, co wpływało na te zmiany i jakie miały one konsekwencje.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0