Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty profilu metodycznego 3304-2023Z-MET

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
3304-2D1O-MET-EMNJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nadrzędnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z dawnymi i obecnie spopularyzowanymi metodami nauczania języków obcych, a zwłaszcza nauczania języka francuskiego jako obcego. Analizy metod dokonuje się w odniesieniu do wybranych teorii z różnych dyscyplin naukowych: językoznawstwa stosowanego, socjolingwistyki, pragmatyki, psychologii kognitywnej, pedagogiki niedyrektywnej itd.

Strona przedmiotu
3304-2D2O-MET-PZD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Praktyki pedagogiczne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki dydaktyczne 2 obejmują 60 godzin praktyk w szkole ponadpodstawowej. W ramach tych praktyk studenci mają możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami nauczania języka francuskiego młodzieży oraz specyfiką zawodu nauczyciela.

Praktyki dydaktyczne 2 przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu dostępnego na stronie Instytutu Romanistyki.

Strona przedmiotu
3304-2D2-MET-1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystywania i samodzielnego tworzenia materiałów w dydaktyce języka francuskiego jako obcego. Przedmiotem refleksji będą trzy grupy materiałów: autentyczne, quasi-autentyczne, dydaktyczne. Praktyczne zadania będą dotyczyć różnych gatunków w obrębie każdej z trzech grup. Studenci poznają zasady pracy z nimi oraz będą rozwijać umiejętność ich modyfikowania i wykorzystywania podczas zajęć językowych, a także samodzielnie je tworzyć.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-MET-IWDW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z interdyscyplinarnymi możliwościami nauczania języka obcego dzieci. W szczególności tematyka zajęć obejmuje praktyczne wykorzystanie na lekcji języka obcego teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Strona przedmiotu
3304-1DZ2O-MET-PD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia związane z planowaniem, przebiegiem i oceną procesu dydaktycznego stanowią treści zajęć. Przedmiot obejmuje opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej.

Strona przedmiotu
3304-1DZ3O-MET-PZD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Praktyki pedagogiczne - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki dydaktyczne 1 obejmują 60 godzin praktyk w szkole podstawowej w klasach IV-VIII. W ramach tych praktyk studenci mają możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami nauczania języka francuskiego małe dzieci oraz specyfiką zawodu nauczyciela.

Praktyki dydaktyczne 1 przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu dostępnego na stronie Instytutu Romanistyki.

Strona przedmiotu
3304-2D2-MET-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od dłuższego czasu, wielojęzyczność i wielokulturowość stanowią jeden z priorytetów współczesnej polityki językowej. Celem zajęć jest ukazanie dydaktycznych implikacji tak zdefiniowanych priorytetów edukacyjnych, jak również pokazanie systemowych rozwiązań na przykładzie polskiego i francuskiego kontekstu edukacyjnego. W czasie zajęć studenci będą przygotowywali materiały, które mogą wykorzystać na lekcji języka francuskiego, wykorzystujące zasoby repertuaru językowego oraz kulturowego uczniów.

Strona przedmiotu
3304-1DX2O-PSYCH-CW.
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest refleksja nad treściami wprowadzonymi na wykładzie z psychologii dla nauczycieli oraz elaboracja wybranych zagadnień z psychologii poprzez dyskusję inspirowaną wskazaną lekturą i przykładami z realnych sytuacji szkolnych.

Strona przedmiotu
3304-1DX2O-PSYCH-W.
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy psychologicznej w ujęciu, który ma walor aplikacyjny dla przyszłych nauczycieli, czyli pomaga zastosować wiedzę psychologiczną do rozumienia drugiego człowieka (ucznia/wychowanka), przebiegu procesów psychicznych i zachowania w określonym środowisku/kontekście społecznym.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0